Gå till innehåll

Göteborg Landvetter Airport satsar på laddstolpar för elfordon

2012-03-07, kl. 11:38

Laddstationer för elfordon är Göteborg Landvetter Airports nästa åtgärd i arbetet mot 0-utsläpp av koldioxid från den egna verksamheten. Laddstationerna på flygplatsen ingår i en bred västsvensk satsning på en laddinfrastruktur för elfordon.

- Vi kommer under året att sätta upp 3-4 laddstolpar tillgängliga för de av våra resenärer och besökare som har behov av att ladda ett elfordon, säger Jörgen Bergstrand, teknisk chef på Göteborg Landvetter Airport. I vår planering ligger också laddstationer för de fordon som finns i verksamhet på flygplatsen.

I flygplatsens breda miljöarbete är satsningen på att minska utsläppen från fordonstrafiken en viktig del. Sedan tidigare finns en gastankstation på plats, öppen för både allmänhet och flygplatsens fordon. I flygplatsens verksamhet finns bland annat fyra bussar som kör på gas. Samtliga dieselfordon i flygplatsens verksamhet tankas sedan 2010 på så kallad ACP Evolution Diesel som innehåller förnybar råvara.

- Elen som drivmedel är nästa steg, och det är ett ännu starkare verktyg för att minska klimatpåverkan både i vår egen verksamhet och i trafiken till och från flygplatsen. Vi ställer bland annat miljökrav på de taxibolag som vi har avtal med från och med i år. Möjligheten till laddningsstationer ser vi som ytterligare ett incitament och en möjlighet för taxiverksamheten att ställa om till en större andel eldrivna fordon, säger Jörgen Bergstrand.

Laddstationerna på Göteborg Landvetter Airport ingår i ett samlat arbete där nio västsvenska aktörer under Länsstyrelsens samordning under tre år ska satsa på flera olika delar av den kommande elfordonsmarknaden. Satsningen omfattar allt från utveckling av laddinfrastruktur till utbildning och elbussar. De svenska och norska infrastrukturministrarna utsåg 2010 två sträckor i Sverige som demonstrationssträckor för en utvecklad laddinfrastruktur. Den ena finns mellan Trondheim och Sundsvall (den så kallade Green Highway), och den andra mellan Göteborg och Oslo (E6:an).

- Marknaden för elfordon är ännu i sin linda men vi vill vara förberedda när den växer och inom Swedavia arbetar vi strategiskt med frågan, säger Jörgen Bergstrand.

Swedavia och Göteborg Landvetter Airport är helt klimatneutrala. Det innebär att för de klimatpåverkande utsläpp som koncernen och flygplatsen ännu inte helt lyckas reducera, bekostas motsvarande sänkning av utsläpp i andra delar av världen. Swedavias mål är att ha 0-utsläpp av koldioxid från den egna verksamheten år 2020.

Genom ett målmedvetet arbete och en rad åtgärder har Göteborg Landvetter Airports totala utsläpp av koldioxid minskat med cirka 80 procent sedan 2003. Förutom en kontinuerlig uppdatering av den egna fordonsparken till bättre miljöklass och utbildning av alla chaufförer i eco-driving, har det positiva resultatet uppnåtts bland annat genom att oljepannor för uppvärmning har bytts ut mot flis- och pelletspanna. Dessutom kommer all el som används på flygplatsen från förnyelsebara energikällor. Förutom den gröna el som köps in har flygplatsen också 500 kvadratmeter solceller för elförsörjning av bland annat P-hus.

För mer information: Jörgen Bergstrand, teknisk chef Göteborg Landvetter Airport, 0708-941006