Gå till innehåll

Landvetter får gemensam terminal för in- och utrikes

2014-04-09, kl. 09:00

När Göteborg Landvetter Airport skapar en gemensam terminal för både inrikes och utrikes resenärer blir det en ny start på resan för många. En miljon inrikesresenärer får då tillgång till det stora utbud av shopping och restauranger som tidigare bara varit öppet för dem som reser utrikes.

Tullverket gav för en tid sedan Göteborg Landvetter Airport klartecken till något som stått på flygplatsens önskelista länge - möjligheten att blanda in- och utrikesresenärer i samma lokaler efter att de har passerat säkerhetskontrollen. Förberedelser pågår just nu och efter midsommar sker integreringen.

- Det här är en fantastisk möjlighet för alla resenärer att få en så bra start som möjligt på sin resa. Nu kan alla ta del av vårt stora utbud av shopping, mat och upplevelser oavsett vart man ska resa, säger Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter Airport.

Förutom ett större utbud för alla resenärer innebär öppningen mellan in- och utrikes avgångshallar även andra fördelar. Det gör det möjligt att bättre utnyttja alla befintliga gater i terminalen, även utrikesflyg kommer att kunna stå vid de gater som för närvarande är reserverade för inrikesflyg. Det betyder att färre passagerare behöver bussas till och från terminalen.

 Det innebär också att det blir möjligt flyga från en annan flygplats i Sverige och sedan fortsätta med ett utrikesflyg från Landvetter utan att passera ytterligare en säkerhetskontroll.

Vid avresa kommer det fortfarande att finnas två säkerhetskontroller, nuvarande inrikes säkerhetskontroll och den större som är avsedd för utrikesresenärer. Efter midsommar kommer dock alla resenärer vid ankomst passera ut genom ankomsthallen som i dag endast är avsedd för utrikesresenärer. Det innebär att även inrikesresenärer kommer att gå igenom Tullens kontroll.

- En följd av att resandeflödena integreras skulle kunna bli att vi tar ut en inrikesresenär för tullkontroll. I de flesta fall kommer kontrollen omedelbart att avbrytas, så snart det klart framstår att vederbörande kommit inrikes. Men eftersom en inrikesresenär nu kommer att blandas med de som kommer från utrikes ort, har vi lagstöd för att stoppa dem, säger Tony Magnusson, operativ chef för Tullverkets brottsbekämpning i västra Sverige.

- Vi jobbar på olika sätt för att förhöja reseupplevelsen. Att vi nu kan öppna mellan in- och utrikes blir ytterligare ett viktigt steg i detta arbete. Flygplatsen och hela regionen växer och 2013 var ett rekordår med fler än fem miljoner passagerare. Detta ger oss möjligheter att driva en effektivare flygplats och förbereda inför vår framtida utveckling, säger Charlotte Ljunggren.

För mer information: Fredrik Olsson, kommunikationschef, Göteborg Landvetter Airport, tel: 010-10 93 117