Gå till innehåll

Landvetter flygplats pratar jobb för unga i Almedalen

2014-07-01, kl. 09:35

Göteborg Landvetter Airport och Swedavia satsar på ungdomarna och driver flera samarbeten för att få fram praktikplatser åt unga på flygplatserna. Onsdag 2 juli i Almedalen välkomnar Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör på Landvetter, till seminariet ”Fler ungdomar på jobbet – vad kan vi lära av statliga företag?”

Göteborg Landvetter Airport och Swedavia satsar på ungdomarna och driver flera samarbeten för att få fram praktikplatser åt unga på flygplatserna.
- Om vi inte stöttar unga att komma ut på arbetsmarknaden så kommer vi ha svårt att hitta kompetenta medarbetare framöver, säger Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter Airport.
Onsdag 2 juli i Almedalen välkomnar hon till seminariet ”Fler ungdomar på jobbet – vad kan vi lära av statliga företag?”

Göteborg Landvetter Airport har under året deltagit i ett flertal program i syfte att öppna upp möjligheter för unga att prova på ett yrke på flygplatsen. Under våren har tio unga haft praktikplatser på Landvetter i ett brett spektra av yrkesroller – bagagehantering, byggprojektledning, kommunikationsarbete, säkerhetskontroll är några exempel.

- Jag har fått jobba med en massa utmanande saker som jag känt fått ett konkret resultat som Swedavia haft nytta av. Det har varit allt från foto och film till mätningar av passagerarflöden. Det har varit både givande och lärorikt, säger Simon Backhurst som gjort praktik inom kommunikationsområdet i 12 veckor under våren.

Praktikplatserna har skapats genom samarbeten både med Kungliga vetenskapsakademien i projektet Tekniksprånget och med Arbetsförmedlingen.  Sammanlagt har samarbetena inom Tekniksprånget och med Arbetsförmedlingen hittills genererat ett 50-tal praktikplatser på alla Swedavias flygplatser under 2014.

- Flygplatser och samhället hänger ihop. Utvecklas samhället i rätt riktning så gör också flygplatserna det och tvärtom – vi är beroende av varandra. Av den anledningen var det väldigt naturligt för oss i Swedavia att titta på hur vi kunde öppna upp vår arbetsplats för unga – och därigenom också göra oss mer attraktiva som arbetsgivare, säger Charlotte Ljunggren.

- Men det handlar också om att ge våra ungdomar en rad i cv:t, en chans att känna på arbetslivet och se olika möjligheter. På en flygplats finns flera hundra olika roller som man kanske inte visste fanns. Vi som arbetsgivare tar också på oss ett stort ansvar att lära våra ungdomar hur arbetslivet fungerar, vad det är som gäller, att komma i tid och leverera det man åtagit sig, avslutar Charlotte Ljunggren.

-----

Onsdagen den 2 juli kl. 14-15 hålls seminariet ”Fler unga på arbetsplatsen – vad kan vi lära av statliga företag?” i Gate Almedalen, Swedavias lounge på Strandgatan 6 i Visby.
Medarrangör är Tekniksprånget, Kungl. Vetenskapsakademien.

De som deltar i panelsamtalet är bland andra:

·  Soledad Grafeuille, Arbetsförmedlingen

·  Tina Almqvist från Vattenfall

·  Jan-Eric Sundgren, Tekniksprånget/Volvo Group AB

·  Charlotte Ljunggren, Göteborg Landvetter Airport

För mer information:
Fredrik Olsson, kommunikationschef, Göteborg Landvetter Airport, 010-10 93 117