Gå till innehåll

Ljus idé blir verklighet

2011-10-06, kl. 10:23

Det som började som en ljus idé och ett prisat tävlingsbidrag blir nu till verklighet. Nu pågår arbetet med att sätta upp 500 kvadratmeter solceller på fasaden till Göteborg Landvetter Airports nyaste parkeringshus. Solcellerna är ett av många steg i flygplatsens arbete för att nå Swedavias mål om nollutsläpp av fossil koldioxid 2020.

Solcellerna ska täcka större delen av södra fasaden på Göteborg Landvetter Airports nyaste P-hus. Elen som alstras från solcellerna ska i huvudsak användas till att försörja parkeringshuset med el, till bland annat belysning och pumpar. Men under soliga sommarperioder kan även ett visst överskott användas till elförbrukning i närliggande byggnader.

– Att producera sin egen el med hjälp av solen och använda den på plats är ett av de mest miljövänliga och resurssnåla sätten att framställa och förbruka el, säger Jörgen Bergstrand, avdelningschef Teknik på Swedavia, Göteborg Landvetter Airport.

Förslaget om solceller på P-huset togs fram till Swedavias interna tävling ”Bästa koncept för förnybar elproduktion” som utlystes hösten 2009. Göteborg Landvetter Airports förslag vann tävlingen och en miljon kronor till att förverkliga projektet. Med prispengarna samt ett bidrag från Länsstyrelsen på 975 000 kronor är arbetet nu i gång.

Toppeffekten för solcellsanläggningen på P-huset kommer att vara 60 kW och den beräknade elproduktionen är 39 000 kWh per år.

Swedavia har som mål att till år 2020 ha nått ett nollutsläpp av fossil koldioxid från sina flygplatser. Solcellerna är ett av många steg i ett offensivt miljöarbete som pågår på Göteborg Landvetter Airport. Exempel på andra åtgärder på Göteborg Landvetter Airport som syftar till att reducera koldioxidutsläpp från flygplatsen är: flygplatsens lokaler värms upp genom eldning av flis och pellets, enbart så kallad grön el (producerad fri från koldioxidutsläpp) används på flygplatsen, fordon i flygplatsens verksamhet drivs med gas eller ECP Evolution Diesel (framställt med hjälp av förnybar råvara), 100 procent miljötaxi på flygplatsen från 2012.

– Solcellerna på Göteborg Landvetter Airport visar vår ambition att hela tiden ta nya steg i vårt miljöarbete, säger Jörgen Bergstrand.

Arbetet med montering av solceller beräknas vara klart 31 oktober i år.

För ytterligare kommentarer kontakta Göteborg Landvetter Airports presstelefon 031 – 94 11 98