Gå till innehåll

McDonald’s och OKQ8 på väg in i Airport City

2011-11-22, kl. 08:28

Utvecklingen av Airport City vid Göteborg Landvetter Airport går stadigt vidare. Nu är avtal tecknade med McDonalds och OKQ8 om att erbjuda en kombinerad trafikantservice i Airport City vid motorvägsmotet.

– När nu ytterligare två starka varumärken vill etablera sig här kan vi sträcka ut Airport City och nå fram till stråket som gör flygplatsen tillgänglig i regionen. Med planeringen av McDonald’s och OKQ8:s kombinerade etablering höjer vi servicenivån i Airport City ytterligare, säger Davis Bergström, fastighetschef på Göteborg Landvetter Airport.

Etableringarna i Airport City vilar på fyra verksamhetsben: handel/upplevelse, logistik, kontor och hotell/konferens. En mix av verksamheter inom dessa områden skapar destinationen Airport City. Med McDonalds och OKQ8:s etableringar får verksamhetsbenet handel/upplevelse ytterligare stadga. McDonald’s bygger en restaurang med 130 sittplatser, utformad enligt det senaste konceptet med sober färgsättning och modern design.

– Vi ser Airport City som en mycket intressant etablering. Den utveckling som sker inom området med en stor logistisk knutpunkt innehållande flygplats, logistikcentrum samt handel ger oss ett mycket bra underlag för vår verksamhet. I kombination med den stora trafikled som riksväg 40 är, ger denna etablering oss en unik möjlighet att nå många gäster, helt i linje med vår ambition att fortsätta öka antalet nyöppningar de kommande åren, säger Charlotta Björk, bygg- och etableringschef på McDonald’s.

– För oss innebär detta att vi stärker vårt bilistiska erbjudande i Göteborgsregionen. Den spännande nyetableringen i Airport City blir en viktig pusselbit i vårt möte med kunder som vill vårda sin bil eller ha något att stoppa i magen, säger Daniel Slorafoss på OKQ8.

Det är det unika läget i kombination med tillgången på mark som gör Airport City vid Göteborg Landvetter Airport attraktivt för företagsetableringar. Närheten till huvudleden mellan Göteborg och Stockholm, placeringen mellan Västsveriges två största städer och med Europas alla huvudstäder endast ett par timmars flygresa bort, har Airport City en mycket stark position i regionen.

Porsche-center var första etableringen i Airport City 2009. I november slår DB Schenker Logistics upp portarna till sin 25 000 kvadratmeter stora anläggning och förhandlingar pågår om en hotelletablering i anslutning till flygplatsterminalen.

- Vi ser att läget och tillgången på mark har en dragningskraft på starka varumärken. Att vi nu kan planera för McDonald’s och OKQ8:s etableringar är ytterligare en bekräftelse på det, säger Davis Bergström.

Etableringsplanerna för McDonald’s och OKQ8 går nu in i en detaljplansprocess och byggandet av trafikantservicen vid Landvettermotet kan, om allt går enligt planerna, starta under 2012.

För mer information:

Davis Bergström, fastighetschef Göteborg Landvetter Airport, Swedavia AB, tel: 031-94 10 65
Frida Berg, presschef McDonald’s, 070-354 85 05.
Daniel Slorafoss, försäljningschef Distrikt Sydväst, OK-Q8 AB, 070-268 00 16