Gå till innehåll

NCC tilldelas första fasen i utbyggd terminal på Landvetter

2016-06-20, kl. 13:08

NCC har fått uppdraget att ta fram bygghandling för en kommande terminalexpansion på Göteborg Landvetter Airport. I en första fas uppgår ordervärdet till cirka 70 MSEK.

Swedavias styrelse har tagit ett inriktningsbeslut om att fram till 2031 investera totalt 1,9 miljarder kronor för att Landvetter ska få kapacitet att ta emot åtta miljoner resenärer om året. Utbyggnaden kommer att ske i etapper. Större terminal, utbyggd ankomsthall, fler sorteringsfickor för avgående bagage, utbyggd säkerhetskontroll och bagagehotell är åtgärder som är planerade.

NCC och Swedavia driver projektet i samverkan där de första stegen blir att ta fram projektets organisation, projektering, bygghandlingar och riktpris. Det huvudsakliga entreprenadavtalet beräknas vara klart under andra kvartalet 2017.

Utbyggnaden av terminalen, som förutsätter ytterligare styrelsebeslut inom Swedavia, beräknas kunna påbörjas under det tredje kvartalet 2017 och ska stå klart i början av 2020.

Den nya tillbyggnaden av terminalen får tre nya så kallade bryggor där flygplan kan angöra för att ta ombord och släppa av passagerare. De nya bryggorna har möjlighet att separera flöden mellan ankommande och avresande och är också anpassade för större flygplansmodeller.