Gå till innehåll

OKQ8 öppnar hållbar drivmedelsstation i Airport City

2013-11-22, kl. 09:28

Nu tas ytterligare ett steg i utvecklingen av Airport City vid Göteborg Landvetter Airport. OKQ8 inviger i dag Västsveriges första hållbara drivmedelsstation vid entrén till flygplatsen.

- OKQ8:s ambition för hållbart byggande ligger helt i linje med hur vi ser att hela Airport City ska utvecklas – med minsta möjliga miljöpåverkan och energianvändning, säger Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter Airport.

Den nya stationen är byggd med ambitionen att drivas med minsta möjliga miljöpåverkan och gör av med 50 procent mindre energi än en traditionell station. Byggnaden är även miljöoptimerad med maximal användning av hållbara material, byggd i limträ i stället för stål, har solceller som energikälla och snabbladdstolpe för elbilar.

OKQ8 utgör, tillsammans med den nya McDonalds-restaurangen som invigdes den 24 oktober, första delen på handelsområdet i Airport City. Det stora exploateringsområde, på cirka 2 miljoner kvadratmeter, som Airport City utgör är tänkt att ha verksamheter inom fyra områden: logistik, handel/upplevelser, kontor samt hotell/konferens.

Byggandet av Airport City har miljön i fokus på flera sätt:

·  Byggnaderna uppförs i enlighet med internationella standarder för miljöklassat byggande.

·  Området ska försörjas med fjärrvärme från flygplatsens egen värmeproduktion från ickefossilt bränsle och med grön el.

·  Byggandet ska hålla hög ambitionsnivå vad avser miljömässig, funktionell och estetisk hållbarhet över tid.

·  Området får en infrastruktur som inkluderar en väl utbyggd kollektivtrafik för de cirka 10 000 människor som kan ha sin arbetsplats vid flygplatsen när Airport City är fullt utbyggt.

DB Schenker var först ut i Airport City med etableringen av sin 50 000 kvadratmeter stora logistikanläggning, vars första del invigdes 2011. Nästa steg i Airport City är planläggningen av det fortsatta logistikområdet norr om Schenker fram till motorvägen, där detaljplanearbetet pågår. Förhoppningen är att logistikområdet Logistic Park 1, som kan komma att omfatta cirka 100 000 kvadratmeter logistikbyggnader respektive cirka 25 000 kvadratmeter kontor, kan invigas under 2016.

För mer information:

Helena Wiberg, chef verksamhetsutveckling, Göteborg Landvetter Airport, 010-10 93 140