Gå till innehåll

Pressträff: Inför huvudförhandling om Göteborg Landvetter Airports ansökan om nytt miljötillstånd

2015-03-04, kl. 09:35

10-12 mars förs förhandlingen i mark- och miljödomstolen om Göteborg Landvetter Airports ansökan om nytt miljötillstånd. Måndagen 9 mars finns möjlighet att träffa flygplatsdirektör Charlotte Ljunggren och miljöchef Maria Gelin för en frågestund om tillståndsansökan.

Flygplatsen söker nytt tillstånd till ökat antal rörelser, från max 80 000 starter och landningar per år till 120 000. Ansökan innehåller också förändringar i flygvägar och inflygningsvägar för att minimera buller och utsläpp av koldioxid.

Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör:

Det som den här förhandlingen handlar om är i många stycken en oerhört komplicerad fråga. Många tusen arbetstimmar har lagts ned för att förbereda det som vi i domstol ska avgöra under några dagar. Men man skulle också kunna se det i ett förenklat, men lika giltigt perspektiv, och säga att vad det handlar om är två saker: För det första: vilket utrymme ska vi som flygplats ha att tillgodose regionens behov och kunna bidra till tillväxt, jobb och en ekonomiskt och socialt hållbar utveckling i regionen? För det andra: innebär det utrymmet att vi kan göra detta på ett miljömässigt hållbart sätt?”

Välkommen till pressträff måndagen 9 mars kl. 11.00-12.00 på Landvetter Airport Hotel.

Meddela gärna om ni kommer till: Johan Live, kommunikatör, tel: 010-10 93 131 eller johan.live@swedavia.se

----------------------------------------------------

Invigning Crossing Borders

Måndagen 9 mars Kl. 12.00 invigs också Nationalmuseums utställning Crossing borders på Göteborg Landvetter Airport. Utställningen visar 23 porträtt av kända svenskar som på olika sätt har uppmärksammats internationellt. Göteborg representeras av Jan Eliasson och Håkan Hellström som båda kommer att ingå i Statens porträttsamling framöver.

Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör och Nationalmuseums överintendent Berndt Arell inviger utställningen, som är placerad i inrikeshallen.

Välkommen!