Gå till innehåll

Tillstånd att växa

2013-03-22, kl. 11:33

Igår lämnade Swedavia in ansökan om nytt miljötillstånd för Göteborg Landvetter Airport till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

I onsdags lämnade Swedavia in ansökan om nytt miljötillstånd för Göteborg Landvetter Airport till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Swedavias uppdrag är att skapa den tillgänglighet som behövs i regionen för att underlätta resande, affärer och möten. Regionens starka tillväxt och våra prognoser för framtida resande visar på ett behov av fler flygrörelser. Flygplatsen söker ett nytt miljötillstånd för ökat antal rörelser, från max 80 000 starter och landningar per år till 120 000.

-Förutom att se till att planen kan lyfta och landa vill vi så klart sörja för att alla våra resenä­rer får en trevlig upplevelse på flygplatsen och en bra start, eller avslutning, på sin resa, säger Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör. Det är bland annat därför vi satsat på att bygga om så att vi nu har Sveriges modernaste avgångshall.

Tillgänglighet är en förutsättning för regionens framtida tillväxt och utveckling. Var fjärde person arbetar på ett utlandsägt företag och ungefär hälften av alla företag anser att effektiva flygförbindelser är av stor vikt vid etableringsbeslut. Nästan var femte invånare är född utomlands, vilket ökar behovet av att enkelt ta sig ut i världen. 

I dag svarar flyget för cirka två procent av de globala utsläppen av koldioxid. Ett utsläpp som branschen gemensamt arbetar med att minska.
-Teknisk utveckling inom flygbranschen, flygplatsens eget miljöarbete liksom samarbete med våra partners bidrar till att reducera miljökonsekvenserna av en utökad flygtrafik till och från Landvetter flygplats, säger Maria Gelin, miljöchef Göteborg Landvetter Airport.

Kontakt: Maria Gelin, 076-882 54 30