Gå till innehåll

Fler än 209 000 resenärer på Malmö Airport i september

2014-10-09, kl. 11:12

209 800 resenärer flög till och från Malmö Airport under september 2014. Det är en minskning med en procent jämfört med samma månad 2013. Inrikestrafiken minskade med 3 procent medan utrikestrafiken ligger på samma nivå som september månad 2013.

209 800 resenärer flög till och från Malmö Airport under september 2014. Det är en minskning med en procent jämfört med samma månad 2013. Inrikestrafiken minskade med 3 procent medan utrikestrafiken ligger på samma nivå som september månad 2013.

-  Under perioden januari till september 2014, visar inrikestrafiken en minskning på 1 procent jämfört med perioden januari – september förra året, säger Peter Weinhandl flygplatschef på Malmö Airport. Totalt har 855 000 resenärer flugit inrikes och 720 000 resenärer har flugit utrikes. Utrikestrafiken har minskat med 5 % under årets tre första kvartal men i och med fler linjer med Wizzair som startar i slutet av året och början på nästa, kommer vi att se positiva siffror igen.

Antalet landningar i linjefart och charter minskademed 2 procent i september jämfört med samma månad föregående år, totalt under årets har landningar linjefart och charter minskat med 2 procent till cirka 10 200.

Trafikstatistiken för Malmö Airport och Swedavias övriga flygplatser finns på http://www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.

För ytterligare kommentarer kontakta Peter Weinhandl på telefon 010-10 945 05 .