Gå till innehåll

Fler flygresenärer såväl inrikes som utrikes

2011-12-07, kl. 09:00

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökade under november med nio procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet inrikes resenärer ökade med elva procent och antalet utrikes resenärer ökade med sju procent. Hittills i år har 29 miljoner resenärer rest från eller ankommit till någon av de elva flygplatserna, vilket motsvarar en årlig tillväxt på tretton procent.

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser fortsätter att öka. Under november har 2,7 miljoner resenärer rest från eller ankommit till någon av Swedavias elva flygplatser. Det motsvarar en total ökning med nio procent jämfört med motsvarande period föregående år. Inrikestrafiken ökade med elva procent till 1,2 miljoner resenärer och utrikestrafiken med sju procent till 1,5 miljoner resenärer. Antalet resenärer hittills under 2011 uppgår till 29 miljoner, en ökning motsvarande tretton procent.

- Vi märker redan idag av ett stort intresse för våra flygplatser bland flygbolag. Fler resenärer innebär att vi kan fortsätta vårt arbete med att attrahera fler direktförbindelser till, från och inom Sverige, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Den flygplats där antalet resenärer under november ökade allra mest var Malmö Airport där 20 procent fler resenärer avreste eller ankom jämfört med samma period förra året. Under den gångna månaden passerade dessutom Bromma Stockholm Airport två miljoner resenärer. Ökningen i antalet resenärer vid flygplatsen hittills i år motsvarar sju procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser var 18 000 vilket är en ökning med fyra procent.

 

Statistiken omfattar jämförelser med motsvarande flygplatser föregående år. Utförligare trafikstatistik finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.

 

För ytterligare information, kontakta:

Klas Nilsson, presschef Swedavia, tel. 070-453 65 88 eller press@swedavia.se