Gå till innehåll

Fortsatt passagerartillväxt på Malmö Airport

2013-11-06, kl. 09:00

Under oktober månad reste totalt 200 000 resenärer till och från Skåne via Malmö Airport. Det motsvarar en ökning på fem procent jämfört med samma månad 2012. Både utrikes och inrikestrafiken ökade med fem procent under oktober


.

Över 1,8 miljoner resenärer har rest från flygplatsen hittills i år. Sett på den gångna perioden, januari till och med oktober, ökar antalet resenärer med en procent jämfört med samma period förra året.

-  Utrikestrafiken fortsätter att öka på Malmö Airport och utgör fyrtiofem procent av vår totala trafik, säger Peter Weinhandl, flygplatschef på Malmö Airport. År 2012 gjorde Malmö Airport "All Time High" när det gäller antalet resenärer på flygplatsen. Allt tyder på att vi sätter ett nytt passagerarrekord 2013.

Ackumulerat för perioden januari-oktober ökade antalet utrikesresenärer med fyra procent till 830 000 resenärer. Under samma period minskade inrikestrafiken med en procent till 987 000 resenärer.

Trafikstatistiken för Malmö Airport och Swedavias övriga flygplatser finns på www.swedavia.se under Trafikstatistik.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Weinhandl, flygplatschef Malmö Airport tel: 010-10 945 05