Gå till innehåll

Malmö Airport stärker sin roll som utrikesflygplats

2012-09-06, kl. 10:03

Utrikestrafiken fortsätter att öka på Malmö Airport, under augusti månad ökade den med tjugoen procent jämfört med samma månad 2011. Inrikestrafiken ökade med fyra procent. Totalt ökade trafiken med tolv procent jämfört med samma månad 2011.

Under augusti reste 193 000 resenärer till eller från flygplatsen. Det motsvarar en ökning med tolv procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ackumulerat för perioden januari-augusti ökade antalet utrikesresenärer med tjugonio procent till 634 000 resenärer. Inrikestrafiken ökande under samma period med tre procent till 766 000 resenärer. Över 1,4 miljoner resenärer har rest från flygplatsen hitintills i år.

- Malmö Airports roll som utrikesflygplats har definitivt förstärkts i och med alla nya destinationer, nästan hälften av våra resenärer är nu utrikesresenärer, säger Peter Weinhandl, flygplatsdirektör vid Malmö Airport. Ytterligare två nya utrikes destinationer startar reguljärtrafik i höst, först ut är Norwegian med sin nya linje till Las Palmas den 29 oktober och den 2 november startar Wizz Air trafik till Skopje.

Antalet landningar minskade med fem procent i augusti jämfört med samma månad föregående år.

Trafikstatistiken för Malmö Airport och Swedavias övriga flygplatser finns på www.swedavia.se under Trafikstatistik.

För ytterligare kommentarer kontakta Press Swedavia på telefon 08-797 87 77