Gå till innehåll

Malmö Airports trafikstatistik avseende första kvartalet 2014

2014-04-09, kl. 09:00

Under första kvartalet 2014 flög totalt 433 000 passagerare till eller från flygplatsen, vilket innebär ett oförändrat resultat jämfört med samma period föregående år. Antalet inrikes resenärer ökade med 3 procent medan utrikestrafiken minskade med fem procent under första kvartalet.

Under första kvartalet 2014 flög totalt 433 000 passagerare till eller från flygplatsen, vilket innebär ett oförändrat resultat jämfört med samma period föregående år. Antalet inrikes resenärer ökade med 3 procent medan utrikestrafiken minskade med fem procent under första kvartalet.

Antalet inrikes resenärer var cirka 278 000 och antalet utrikesresenärer uppgick till cirka 154 000 under första kvartalet 2014.

 
Antalet landningar i linjefart under första kvartalet var cirka 3 210, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med första kvartalet föregående år.

Trafikstatistiken för Malmö Airport och Swedavias övriga flygplatser finns på http://www.swedavia.se/ under Press och Trafikstatistik.

För ytterligare kommentarer kontakta Peter Weinhandl på telefon 010-10  945 05 .