Gå till innehåll

Åre Östersund Airports klimatarbete i världsklass

2012-04-27, kl. 09:30

Åre Östersund Airport arbetar målmedvetet för att minska sina koldioxidutsläpp. Mellan åren 2008-2011 har flygplatsen minskat de relativa CO2-utsläppen med 16 %. Arbetet har nu resulterat i att flygplatsen ackrediterats enligt den högsta nivån och blivit klimatmärkt enligt ACA, Airport Carbon Accreditation, en europeisk standard för flygplatser.

Åre Östersund Airport lämnade i slutet av mars, in en ansökan om klimatmärkning till Airport Council International Europé, som nu har klimatmärkt flygplatsen enligt det högsta kriteriet (Nivå 3+). Åre Östersund Airport är bland ett tiotal flygplatser i Europa att klarat den högsta nivå och den sjätte flygplatsen inom Swedavia. Övriga Swedavia flygplatser som är klimatmärkta är Stockholm Arlanda Airport, Bromma Stockholm Airport, Göteborg Landvetter Airport, Malmö Airport och Umeå Airport.

– Swedavia har tagit ett beslut om att alla flygplatser inom koncernen ska arbeta intensivt med sitt klimatarbete och nu har Åre Östersund Airport fått ett kvitto på att vi är bland de bästa flygplatserna i Europa på det, säger Susanne Norman, flygplatschef på Åre Östersund Airport.

Ackrediteringen sker genom ett europeiskt koldioxid- och energiprogram, ACA , vilket syftar till att mäta, reducera och sätta mål för sina koldioxidutsläpp. Åre Östersund Airport har nått den högsta nivån eftersom flygplatsen är helt klimatneutral avseende utsläpp från den egna verksamheten. De utsläpp flygplatsen inte lyckats minska klimatkompenseras genom ekonomiska bidrag till projekt i andra länder, som ska minska koldioxidutsläppen. De nu aktuella projekten är två vindkraftsprojekt i Kina och biobränslebaserad kraftproduktion i Indien.

– Vi har under de senaste åren varit starkt engagerade i arbetet med klimat- och energieffektiviseringsfrågor. Klimatmärkningen av Åre Östersund Airport är ett bevis på att vi är på rätt väg mot 0-utsläpp av koldioxid år 2020, säger Susanne Norman. Nu går arbetet vidare med oförminskad takt och vi arbetar också med att få andra aktörer på flygplatsen aktiva i vårt arbete.

Om Airport Carbon Accreditation (ACA)
Bakom ackrediteringen, som kallas Airport Carbon Accreditation, står ACI Europe och WSP Environmental. ACI Europe är en sammanslutning av 440 flygplatser i Europa. WSP Environmental är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling. Antalet anslutna flygplatser har sedan starten 2009 mer än fördubblats till 55 stycken spridda över kontinenten. Under programmets två första år minskade utsläppen vid anslutna flygplatser med mer än 1,1 miljoner ton koldioxid.

Läs mer om klimatmärkning på www.airportcarbonaccreditation.org

För ytterligare information, kontakta:

Susanne Norman, Flygplatschef, Åre Östersund Airport 070-689 30 09