På denna webbplats använder vi cookies
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
{{importantAnnouncements[0].HeadLine}}
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
Uppdaterad: {{importantAnnouncement.LastUpdated}}

{{importantAnnouncement.Body}}

Miljö

Klimatarbete

Åre Östersund Airport, som ägs och drivs av Swedavia, arbetar ständigt med att minska sin miljöpåverkan och har lyckats väl med att bland annat minska utsläppen av koldioxid.

Flygplatsen är certifierad med högsta nivån enligt en internationell standard för sitt arbete med att reducera utsläpp av koldioxid. All el som används på flygplatsen kommer från vindkraft och byggnaderna värms upp med klimatneutral fjärrvärme. Åre Östersund Airport har en nollvision för utsläpp av fossil koldioxid från egen verksamhet till år 2020.

Kontakt

Namn: Marie Lewholt
Telefon: 010-109 56 03
E-post: marie.lewholt@swedavia.se

Miljöprojekt

Det pågår flera miljöprojekt vid Åre Östersund Airport, för att flygplatsen ska nå de högt uppsatta miljömålen.

Här kommer du senare att kunna läsa mer om projekten. Arbete med att uppdatera sidan pågår.

Miljötillstånd

Hösten 2006 påbörjades en tillståndsprövning av Åre Östersund Airport. En ansökan om nytt tillstånd lämnades in till Miljödomstolen i september 2007. I november 2008 meddelade Miljödomstolen i Östersund ett nytt tillstånd. Detta överklagades till Miljööverdomstolen, som beslutade i ärendet i november 2009. Efter ytterligare ett överklagande meddelade Högsta Domstolen inte något prövningstillstånd och de tidigare domarna fastställdes.

Swedavia, som äger och driver flygplatsen, tog sitt nya miljötillstånd i anspråk den 1 januari 2011.

Ett nytt kontrollprogram för verksamheten vid flygplatsen har upprättats och lämnades in till Länsstyrelsen i februari 2012.


Läs mer här: 

Miljödomstolens dom (öppnas i nytt fönster)

Miljööverdomstolens dom (öppnas i nytt fönster)

Miljökonsekvensbeskrivning (öppnas i nytt fönster)

PM - utsläpp till luft (öppnas i nytt fönster)

PM - buller (öppnas i nytt fönster)

PM - vatten och mark (öppnas i nytt fönster)

Tillstånd med villkor (öppnas i nytt fönster)

Tillståndsansökan (öppnas i nytt fönster)

Miljörapportering

Varje år ska alla verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken lämna in en miljörapport.

Rapporten ska skickas till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars det kommande året. Åre Östersund Airport är en tillståndspliktig verksamhet och skickar sin rapport till länsstyrelsen i Jämtlands län.

Miljörapporten ska visa hur verksamheten följer de villkor som finns uppsatta. Den är också bra för egenkontrollen och ger tillsynsmyndigheten underlag för tillsynen.

Miljörapport 2016 - pdf, 1 Mb (nytt fönster)