Gå till innehåll

Nya inpasseringsgrindar gör resan smidigare

2018-11-26, kl. 09:42

Under hösten har flygplatsens resenärer mötts av byggplank och hantverkare som jobbat febrilt. Detta för att Åre Östersund Airport ska vara optimerat till de stundande världsmästerskapen i Åre 2019 och det förväntade ökade antalet resenärer. En av förbättringarna är de Self-service boarding gater som nu invigts för att ge resenärerna ett smidigare resande genom färre köer och bättre utnyttjande av ytor.

Self service boarding gate på Åre Östersund Airpport

De nya inpasseringsgrindarna, Self-service boarding gates, är en del av Swedavias Self-servicekoncept för flexibla, och automatiserade lösningar som ska göra resandet från och till Swedavias flygplatser ännu effektivare.

Automatisering och digitalisering är något som står högt på Swedavias och flygbolagens agenda. Satsningen på Self-service utgår från att skapa ett smidigare resande och också för att optimera terminalutrymmet, ge smidigare flöden och färre köer.

─ Våra nya gater ingår i Swedavias innovationskoncept där vi testar och utvecklar våra tjänster. Inför VM i Åre vill vi kunna ge alla våra resenärer ett bättre bemötande genom ett smidigare resande men det gynnar givetvis också våra frekventa resenärer som nyttjar flygplatsen ofta, säger Peter Fahlén, flygplatschef på Åre Östersund Airport.

Self-service boarding gater är idag installerat på Stockholm Arlanda Airport och kommer att installeras på Swedavias samtliga flygplatser successivt.