Gå till innehåll

445 303 flög via Göteborg Landvetter Airport i maj

2011-06-08, kl. 09:19

445 303 passagerare flög till och från Göteborg Landvetter Airport under maj 2011. Det är en ökning med 24 procent jämfört med samma månad 2010. Utrikestrafiken ökade med 19 procent medan inrikestrafiken ökade med 38 procent. Kollektivtrafiken mellan Stockholm och Göteborg bidrar främst till inrikesflygets starka tillväxt i maj.

445 303 passagerare flög till och från Göteborg Landvetter Airport under maj 2011. Det är en ökning med 24 procent jämfört med samma månad 2010. Utrikestrafiken ökade med 19 procent medan inrikestrafiken ökade med 38 procent.

Totalt har närmare 1,9 miljoner passagerare rest till och från Göteborg Landvetter Airport under årets första fem månader. Under samma period har det gjorts 14 298 landningar i linjefart och charter.

- Både utrikes- och inrikestrafiken ökar kraftigt vilket går helt i linje med den starka tillväxt för flygresandet i Sverige för tillfället. Att inrikesflyget på Göteborg Landvetter Airport växer med 38 procent i maj kan möjligtvis ha att göra med att samma månad förra året innehöll fler helgdagar än årets, men främst ser vi att det är kollektivtrafiken mellan Stockholm och Göteborg som bidrar till inrikesflygets starka tillväxt i maj, säger Annika Hilmersson, informationschef Göteborg Landvetter Airport.

Antalet landningar i linjefart och charter ökade med 18 procent i maj jämfört med samma månad föregående år. Utrikes ökade med 14 procent medan inrikes ökade med 29 procent.

Statistiken omfattar jämförelser med föregående år. Utförligare trafikstatistik finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.

För ytterligare kommentarer kontakta Göteborg Landvetter Airports presstelefon 031 – 94 11 98.