Gå till innehåll

Fortsatt stark resenärsutveckling för Swedavia

2017-09-08, kl. 07:26

Under de tre sommarmånaderna juni, juli, augusti 2017 reste 11 700 000 passagerare till eller från Swedavias flygplatser. Det är en ökning med åtta procent jämfört med förra sommarens 10 800 000 antal resenärer. Det är dessutom en ökning med närmare 4,5 miljoner resenärer sedan Swedavia bildades 2010.

Under de tre sommarmånaderna juni, juli, augusti 2017 reste 11 700 000 passagerare till eller från Swedavias flygplatser. Det är en är en ökning med åtta procent jämfört med förra sommarens 10 800 000 antal resenärer. Det är dessutom en ökning med närmare 4,5 miljoner resenärer sedan Swedavia bildades 2010.

Av totalt 11 700 000 resenärer på Swedavias flygplatser reste 7 600 000 av dem till eller från Stockholm Arlanda Airport. En ökning med 8,6 procent jämfört med samma period året innan.

De senaste åren har efterfrågan på resor ökat och prognoserna pekar på att utvecklingen kommer att fortsätta i samma riktning. För att kunna möta den ökade efterfrågan på Stockholm Arlanda Airport investerar nu Swedavia cirka 13 miljarder kronor. Flygplatsen ska utvecklas genom förbättrad kapacitet, höjd effektivitet och förbättrad upplevelse för resenärerna.

För att möta den ökade resenärsutvecklingen på Swedavias övriga flygplatser finns planerade investeringar som ska skapa mer effektiva och attraktiva flygplatser som gynnar både resenärer och regionerna.

Östersund Airport ökade antalet resenärer med 19 procent jämfört med augusti 2016; Visby där antal passagerare ökade med sju procent och Ronneby som ökade med fem procent från 2016.

En förklaring är att charterutvecklingen åt er tagit fart. Researrangörerna har utökat med nya destinationer och resenärerna svarar på kapacitetsökningen.

Hittills i år har 28 000 000 passagerare rest till eller från Swedavias flygplatser, en ökning med två miljoner jämfört med januari-augusti 2016.

Trafikstatistiken för Swedavia finns på https://www.swedavia.se/om-swedavia/statistik/

Övriga frågor kontakta Swedavias pressjour, 010-10 90 100