Gå till innehåll

Passagerartillväxt första halvåret

2012-07-06, kl. 10:00

2 397 082 resenärer flög till och från Göteborg Landvetter Airport under första halvåret 2012. Det är en ökning med tre procent jämfört med samma period föregående år. Inrikestrafiken ökade med femprocent medan utrikestrafiken ökade med två procent.

2 397 082 resenärer flög till och från Göteborg Landvetter Airport under första halvåret 2012. Det är en ökning med tre procent jämfört med samma period föregående år. Inrikestrafiken ökade med femprocent medan utrikestrafiken ökade med två procent.

Under perioden januari till juni 2012 uppgick antalet resenärer till 2 397 082 vilket är en ökning med tre procent jämfört med motsvarande period året innan. 676 503 reste inrikes, en ökning med fem procent och 1 720 579 reste utrikes, en ökning med två procent jämfört med samma period 2011.

Under samma period har det gjorts 15 540 landningar i linjefart och charter, en minskning med nio procent jämfört med motsvarande period 2011. Inrikes gjordes det 4 906 landningar, en minskning med två procent och utrikes 10 634 landningar, en minskning med 12 procent.

Statistiken omfattar jämförelser med föregående år. Utförligare trafikstatistik finns på www.swedavia.se under Om Swedavia / Press /Trafikstatistik

För ytterligare kommentarer kontakta:
Swedavia Press 010 – 10 90 100 eller Paula Svanquist, kommunikationsavdelningen, Göteborg Landvetter Airport 010 – 10 93 132, 0709 – 94 11 96