Gå till innehåll

Swedavias trafikstatistik för oktober 2021

2021-11-05, kl. 06:06

Under oktober månad flög närmare 1,7 miljoner resenärer via Swedavias tio flygplatser, en halvering jämfört med oktober 2019, före pandemin. Flygets återhämtning tar dock ny fart under månaden, då antalet resenärer nådde den högsta nivån sedan pandemins början.

Under oktober månad flög närmare 1,7 miljoner resenärer via Swedavias tio flygplatser, en halvering jämfört med oktober 2019, före pandemin. Flygets återhämtning tar dock ny fart under månaden, då antalet resenärer nådde den högsta nivån sedan pandemins början. Ökad tillgänglighet och en viss höstlovseffekt bidrar till utvecklingen, som fortsätter i november med nya flygbolagssatsningar och flyglinjer. Lättade restriktioner i USA och Thailand öppnar nu även upp för ett ökat internationellt resande, men också för viktiga godstransporter.

- Återhämtningen för flyget fortsatte i oktober och tog ny fart med lättade restriktioner och ett ökat utbud av flyglinjer från våra flygplatser. Vi noterade både det största utbudet av flyglinjer och den högsta efterfrågan på flygresor sedan pandemin inleddes, även om flygresandet totalt sett i oktober halverades jämfört med före pandemin. För att möta ett ökat flygresande och alltfler resenärer har vi nu tagit ytterligare en terminal i bruk på Arlanda, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

- Efter en lång tid med pandemin så finns det nu ett uppdämt behov att resa och inte minst för att träffa släkt och familj. Att allt fler flygbolag väljer att investera i ny trafik vid våra flygplatser är naturligtvis oerhört positivt, inte bara för alla resenärer utan också för viktiga godstransporter till handeln och industrin. Detta i ett läge där det råder stor brist och efterfrågan på godstransporter i hela världen, säger Jonas Abrahamsson.

Bland de större flygbolagssatsningarna vid Swedavias flygplatser under oktober och november är att Finnair startar interkontinental trafik till Thailand och USA direkt från Arlanda. I månadsskiftet öppnar Ryanair en bas på Arlanda med inledningsvis 23 linjer Europa. I november återupptar Thai Airways trafik till Arlanda. Samtidigt startar Vueling en ny linje till Paris från Arlanda och Göteborg Landvetter. Både SAS och Norwegian startar linjer till Kanarieöarna.

Av de närmare 1,7 miljoner resenärer som reste via Swedavias flygplatser under oktober var 1 136 000 utrikesresenärer och 552 000 inrikesresenärer, som motsvarar en minskning på 52 procent i utrikesresandet respektive 52 procent i inrikesresandet jämfört med oktober 2019, före pandemin.

Totalt ökade dock flygresandet under oktober 127 procent jämfört med oktober i fjol. Fredagen den 29 oktober hade Swedavias flygplatser drygt 77.000 resenärer, varav Arlanda närmare 49.000 resenärer, vilket var det högsta antalet resenärer under en enskild dag sedan inledningen av pandemin.

Vid Stockholm Arlanda Airport, Sveriges största flygplats, minskade flygresandet med 53 procent till nära 1 056 000 i oktober jämfört med oktober 2019. Utrikesresandet minskade med 53 procent, medan minskningen var 53 procent för inrikesresandet. Jämfört med oktober månad 2020, som också var starkt påverkad av pandemin, ökade antalet resenärer med 128 procent.

Göteborg Landvetter Airport hade sammanlagt 284 000 resenärer i oktober, en minskning med 52 procent jämfört med oktober 2019. Utrikesresandet minskade med 49 procent, medan inrikesresandet minskade med 64 procent. Jämfört med oktober 2020 var resenärsökningen sammanlagt 154 procent.

Bromma Stockholm Airport hade drygt 96 000 resenärer under oktober, vilket är en minskning med 55 procent jämfört med oktober 2019.

På Swedavias sju regionala flygplatserna var minskningen i antalet resenärer mellan 36 procent och 60 procent och uppgick till sammanlagt drygt 252 000 resenärer. Samtliga regionala flygplatser hade även i oktober en påtagligt förbättrad resenärsutveckling jämfört med föregående månader och jämfört med i fjol 2020.

Flygresandet vid Swedavias tio flygplatser har sammanlagt minskat med drygt 53 miljoner resenärer sedan pandemins start för 20 månader sedan.

Trafikstatistiken för Swedavias flygplatser finns tillgänglig under Om Swedavia/Statistik: https://www.swedavia.se/om-swedavia/statistik/.

www.swedavia.se finns mer information om de flertal åtgärder som Swedavia vidtagit för en trygg resa. Se exempelvis: https://www.swedavia.se/arlanda/infor-din-resa/.

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.