Gå till innehåll

Världens största akvifärlager ger flygplatsen energi

För att kyla ner och värma upp Stockholm Arlanda Airport används världens största akvifärlager. Genom att utnyttja ett naturligt kretslopp i den närliggande åsen sparas energi motsvarande årsförbrukningen av el till tvåtusen villor.

Illustration över akvifären

Energiförbrukning på flygplatsen

Energiåtgången på en flygplats är enorm. Inte minst i nordliga länder där energi behövs både för att kyla ner och värma anläggningarna. Att driva Arlanda kräver lika mycket energi som en stad med 25 000 invånare.

Sedan sommaren 2009 har Swedavia sänkt energiförbrukningen drastiskt på Stockholm Arlanda Airport tack vare akvifärlagret – den största i sitt slag i världen. Grundvattnet från akvifären i Brunke­bergs­åsen används för att kyla anläggningen på sommaren och för att värma den med samma system på vintern.

Som en gigantisk termos

Akvifär är en geologisk bildning som lagrar grundvatten med så stor kapacitet och genomsläpplighet att vattnet kan nyttjas. I Brunkebergsåsen används flera olika grundvattenmagasin uppdelade i varma och kalla delar.

Hålrummen i åsen kan liknas vid en gigantisk termos. Under sommaren pumpas det kalla vattnet upp till flygplatsens nät för fjärrkylning. Under vattnets resa genom nätet värms det upp, och när det kommer tillbaka till akvifärlagret har det en temperatur på runt 20 grader. Det uppvärmda vattnet pumpas sedan tillbaka under jord och används på vintern för att smälta snö på uppställningsplatser och för att förvärma ventilationsluften i byggnaderna.

Under processen förbrukas inget grundvatten, utan samma volym som pumpas
upp genom rören returneras efter användning till grundvattenmagasinen. 

Motsvarar hundra fotbollsplaner

Tekniken med akvifärer för att utvinna kyla och värme har funnit i mer än tjugofem år, men det har aldrig tidigare använts i samma skala som på Stockholm Arlanda Airport. Här handlar det om ytor stora som hundra fotbollsplaner.

Tack vare akvifären kan flygplatsens årliga energiåtgång minskas med 19 gigawatt-timmar, vilket motsvarar årsförbrukningen av el för 2 000 villor.

Användningen av akvifären innebär att stora volymer av grön el och bio­bränsle har frigjorts och nu kan användas av andra företag. Stockholm Arlanda Airport har sedan 2005 enbart använt grön el och sedan 2006 enbart fjärrvärme från biobränsle.