Bolagsstyrning

Swedavia AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Sigtuna kommun.