Gå till innehåll

Finansiell information

Swedavia är en statlig koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. 

Bolaget ägs till 100 % av svenska staten och har noterade obligationer på Nasdaq OMX Stockholm. Swedavias information ska präglas av öppenhet, tydlighet och relevans. Här återfinns finansiell information och fakta som berör dig som är investerare, analytiker eller som är allmänt intresserad av Swedavia.