På denna webbplats använder vi cookies
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
{{importantAnnouncements[0].HeadLine}}
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
Uppdaterad: {{importantAnnouncement.LastUpdated}}

{{importantAnnouncement.Body}}

Finansiering

Swedavia är en statlig koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. 

Med 2 400 medarbetare i hela Sverige har koncernen en omsättning på drygt 5 miljarder kronor. Som statligt ägt bolag ska Swedavia vara ett föredöme inom hållbar utveckling. Ett övergripande mål är att skapa långsiktig lönsamhet för att kunna säkerställa Sveriges behov av flygtillgänglighet.

Swedavias finansverksamhet och riskhantering är en centraliserad funktion där verksamheten bedrivs utifrån en av styrelsen fastställd finanspolicy. 

Verksamheten präglas av en låg risknivå. Syftet är att minimera koncernens kapitalkostnad genom effektiva finansieringslösningar samt genom en effektiv hantering och kontroll av koncernens finansiella risker. Swedavias upplåningsstrategi är att ha en diversifierad och flexibel finansiering i linje med rådande behov, med upplåning både i kapital- och bankmarknad.

Vid frågor rörande Swedavias finansiering, kontakta:

Nils-Erik Forsberg, tel. 010-109 00 67, e-post: [email protected]

Rating

Swedavia innehar för närvarande följande skuggrating:

Bank        Rating        Outlook 
Danske Bank       A-       Stable
Nordea       A+       Stable
SEB       A       Stable
SHB       A-       Stable
Swedbank       A-       Stable

 

Kreditanalyser

Danske Bank.pdf

Nordea.pdf

SEB.pdf

Swedbank.pdf 

Handelsbanken.pdf

MTN-program

Programstart: 2012
Storlek: 5 000 MSEK
Ägarklausul: Möjlg återlösen om statens ägarndel understiger 100 %
Arrangör: SEB

Företagscertifikatprogram

Programstart: 2012
Storlek: 5 000 MSEK
Löptid: <1 år
Ägarklausul: Möjlg återlösen om statens ägarndel understiger 100 %
IPA: Handelsbanken
Arrangör: Handelsbanken
Clearingsystem: Euroclear Sweden

 

Emissionsinstitut:

Handelsbanken

Stockholm 08-463 46 50
Regionbanken Stockholm 08-701 28 80
Göteborg 031-743 32 10
Malmö 040-24 39 50
Gävle 026-17 20 80
Linköping 013-28 91 60
Umeå 090-15 45 80

Danske Bank A/S

Stockholm 08-568 805 77
Köpenhamn +45 45 14 32 46

Nordea

Stockholm 08-614 94 79
Göteborg 031-771 65 19
Malmö 040-24 73 00

Nordic Fixed Income

Birger Jarlsgatan 6
102 40 Stockholm
Tel. 08-614 25 97

SEB Merchant Banking, Capital Markets

Stockholm 08-506 231 73, 08-506 231 95
Göteborg 031-774 91 00
Malmö 040-667 69 20

Swedbank

Penningmarknad 08-700 99 00
Stockholm 08-700 99 99
Göteborg 031-739 78 20
Malmö 040-24 22 99

Swedavia MTN-program grundprospekt 2016 - pdf, 989 Kb (nytt fönster)

Swedavia MTN-program grundprospekt 2015 - pdf, 923 Kb (nytt fönster)

Swedavia MTN-program grundprospekt 2014 - pdf, 894 Kb (nytt fönster)

Swedavia MTN-program grundprospekt 2013 - pdf, 303 Kb (nytt fönster)

Swedavia certifikatsprogram - pdf, 214 Kb (nytt fönster)

MTN-lån 101 - pdf, 510 Kb (nytt fönster)

MTN-lån 102 - pdf, 442 Kb (nytt fönster)

MTN-lån 103 - pdf, 844 Kb (nytt fönster)

MTN-lån 104 - pdf, 356 Kb (nytt fönster)

MTN-lån 105 - pdf, 324 Kb (nytt fönster)

MTN-lån 106 - pdf, 501 Kb (nytt fönster)

MTN-lån 107 - pdf, 432 Kb (nytt fönster)

MTN lån 108 - pdf, 689 Kb (nytt fönster)

MTN lån 109 - pdf, 579 Kb (nytt fönster)

MTN-lån 110 - pdf, 1 Mb (nytt fönster)

MTN-lån 111 - pdf, 4 Mb (nytt fönster)

Rapporter

Swedavia bildades den 1 april 2010. De rapporter som koncernen därefter publicerat återfinns nedan. Swedavias styrelse är ytterst ansvarig för den finansiella rapporteringen och information som lämnas i årsredovisningar och delårsrapporter. Koncernens strävan att inkorporera hållbarhetsaspekter i samtliga delar av verksamheten återspeglas i de finansiella rapporterna.

Finansiella nyheter

Samtlig ny information som av omgivningen kan uppfattas som viktig för bedömningen av Swedavias värde eller kreditvärdighet offentliggör Swedavia skyndsamt. Därigenom har koncernen etablerat ett snabbt och icke-diskriminerande informationsflöde från Swedavia till allmänheten. De nyheter som bedöms vara av sådan karaktär återfinns nedan.