Gå till innehåll

Så jobbar vi med inköp

Swedavia köper varor, tjänster och bryggentreprenad för miljardbelopp varje år. De kommande fyra åren beräknas investeringstakten att ligga på cirka 4 miljarder SEK årligen.

Swedavia ska som ett statligt ägt bolag vara ett föredöme inom hållbar utveckling och upphandling. Den höga investeringstakten ställer stora krav på oss som inköpare men också på våra leverantörer. Tillsammans ska vi verka för att våra projekt genomförs i rätt tid och till rätt kostnad. Våra leverantörer är viktiga för oss och avgörande för våra framgångar och tillväxt. Här finner du som leverantör information hur vi jobbar med inköp och upphandling.