På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Knyter samman hela Sverige med resten av världen

Swedavia är ett statligt ägt bolag som äger, driver och utvecklar det nationella basutbudet av flygplatser – ett system av tio flygplatser från Malmö i söder till Kiruna i norr som knyter samman hela Sverige med resten av världen.

Knyter samman hela Sverige med resten av världen

Swedavia ska, inom ramen för affärsmässighet, aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av riksdagen fastställda transportpolitiska målen uppnås.

Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten, en nyckelfråga för Swedavia och Sverige. 

Hållbarhet – strategi och utgångspunkt Swedavias kundhjul

Som statligt ägt bolag ska Swedavia vara ett föredöme inom hållbar utveckling. 

Kundfokus och hållbar utveckling är utgångspunkten och ligger till grund för Swedavias hela verksamhet; vilka mål som sätts och följs upp, vilka strategier som väljs och vilka beslut som fattas.

Det är detta långsiktiga arbete som gjort att Swedavia nu är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan.