Välkommen att söka tillstånd att filma eller fotografera på någon av Swedavias tio flygplatser

Swedavias flygplatser är skyddsobjekt. För att fotografera och utföra nyhetsarbete på flygplatserna krävs alltid tillstånd.

För besök i transitområden, det vill säga området efter säkerhetskontrollen, krävs ledsagning. Fotoförbud råder i och i riktning mot säkerhetskontrollerna. I händelse av extraordinära händelser kan journalister hänvisas till särskild plats. För att fotografera och utföra nyhetsarbete på flygplatserna krävs tillstånd. Flygplatsdriften och dess säkerhet får inte påverkas. Resenärer och resenärsflöden får inte störas. Den som ansöker ska vara den person som kommer att vara på plats. Det finns många aktörer som är verksamma på flygplatsen. Det krävs tillstånd även från dessa om de ska medverka. I tillståndet ska även aktörens kontaktpersons namn finnas angivet.

Använd formuläret nedan för din ansökan och var ute i god tid, helst 48 timmar i förväg. Vid brådskande önskemål om tillstånd, vänligen kontakta Swedavias pressavdelning på press@swedavia.se eller 010-109 01 00.

Om du upplever problem med att fylla i formuläret, vänligen prova en alternativ webbläsare.

Här hittar du information om hur vi hanterar personuppgifter.

Ansökan foto-/filmtillstånd

Syfte