Gå till innehåll

Ansökan om foto- och filmtillstånd

Välkommen att söka tillstånd att filma eller fotografera på någon av våra tio flygplatser. Swedavias flygplatser är civila skyddsobjekt. För att fotografera och utföra nyhetsarbete på flygplatserna krävs alltid tillstånd.

För besök i transitområden, det vill säga området efter säkerhetskontrollen, krävs ett godkänt ärende/inbjudan samt ledsagning. Fotoförbud råder i och i riktning mot säkerhetskontrollerna. I händelse av extraordinära händelser eller av operativa verksamhetsskäl kan journalister hänvisas till särskild plats eller ansökan om fototillstånd tillfälligt nekas. 

Ansök om foto- och filmtillstånd (journalistiskt):

Använd formuläret nedan för din ansökan och var ute i god tid, helst 48 timmar i förväg. Vid brådskande önskemål om tillstånd med kort varsel, vänligen kontakta Swedavias presstjänst på tel. 010-109 01 00.

Kontaktinformation Swedavias presstjänst och pressjour.

För att ansöka om ett kommersiellt foto-/filmtillstånd:

Kontakta Airport Visitor Services med din fråga.


Förhållningsregler som gäller för att få fotografera och filma på våra flygplatser:

  • För besök i transitområden, det vill säga området efter säkerhetskontrollen, krävs ett godkänt ärende/inbjudan samt ledsagning.
  • Fotoförbud råder i och i riktning mot säkerhetskontrollerna. Grindar får inte fotograferas.
  • Flygplatsdriften och dess säkerhet får inte påverkas. Resenärer och resenärsflöden får inte störas eller stoppas.
  • Den som ansöker ska vara den person som kommer att vara på plats.
  • Det finns många aktörer som är verksamma på flygplatsen. Det krävs tillstånd även från dessa om de ska medverka. I tillståndet ska även aktörens kontaktpersons namn finnas angivet.
  • Fotografera eller filma inte personal eller resenärer som inte blivit tillfrågade och godkänt sin medverkan.
  • Tillstånd för foto/film giller endast de godkända ytorna för ändamålet på våra flygplatser.
  • Tillståndet beviljas givet att förhållningsregler följs.
  • Beviljat tillstånd ska medtas för att kunna uppvisas för väktare vid behov.

Om du upplever problem med att fylla i formuläret, vänligen prova en alternativ webbläsare.

Här hittar du information om hur vi hanterar personuppgifter.

Ansökan foto-/filmtillstånd

Tack för din ansökan om foto-/filmtillstånd. Vi återkommer så fort som möjligt med svar.

Med vänlig hälsning,

Swedavias pressavdelning

Välj de områden ansökan gäller
Välj de områden ansökan gäller
Syfte