Gå till innehåll

Swedavia reklam – Global mötesarena för varumärken och människor

Observation icon

Högt observationsvärde

Genomgående höga observationsvärden för reklambudskap på flygplatsen.

Airplane icon

98 procent

Så många flygresenärer passerar Swedavias flygplatser varje år.

Target Gruop icon

Köpstark målgrupp

En stor andel av resenärerna är hög- till medelinkomsttagare.

Time icon

90 minuters uppehållstid

Detta ger en unik möjlighet att nå målgruppen vid flera olika tillfällen under en lång period.

Rikstäckande spridning icon

Rikstäckning

Möjlighet till annonsering med bred räckvidd, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Global mötesarena för miljontals människor


Swedavia Reklam erbjuder en unik varumärkesarena i en attraktiv och dynamisk miljö där såväl nationell- som internationell publik möts.

Varje år passerar miljontals människor Swedavias flygplatser. Dessa resenärer spenderar i snitt 90 minuter på flygplatsen innan avresa. Enligt studier är människor mer positivt inställda till reklam på flygplatser än i andra sammanhang, vilket ger möjligheter att repetera budskapen.

Kontakta Swedavia Reklam och ta del av det breda och flexibla reklamutbudet. Vi erbjuder en fantastisk produktmix och en stor geografisk räckvidd.

 

Kontakta oss

Europa_utrikesflyg

Case

Reklambanner över Atlas Copco på flygplatsen

Atlas Copco

Atlas Copcos mål var att öka medvetenheten om bredden inom olika yrkesområden samt lyfta företaget som en attraktiv arbetsgivare. Målet var även att anställda skulle känna stolthet över att arbeta på ett bra och framgångsrikt företag.

41%

av de som arbetar inom industrin har observerat kommunikationen

50%

uppger att de kan tänka sig att ta anställning på Atlas Copco

kry

Kry

Målet med Krys kampanj var att resenären skulle känna sig trygg på resan med vetskapen om att de finns tillgängliga dygnet runt vart än de befinner sig i världen. Kampanjen visade sig ge ett högt observationsvärde, förmodligen på grund av att målgruppen resenärer är väldigt relevant.

71%

av alla resenär har observerat Krys budskap

64%

uppgav att KRY kan vara det nästa alternativet när de söker vård nästa gång