Gå till innehåll

Anmäl oegentligheter – whistleblowing

Anmäl oegentligheter

Swedavia strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I våra affärer värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Våra värderingar och affärsetiska riktlinjer ger handledning om hur vi gör affärer och skapar en långsiktig och hållbar vinst. Swedavias rapporteringskanal (whistleblowerfunktion) ger även externa intressenter en möjlighet att, i ett arbetsrelaterat sammanhang, rapportera information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

För att trygga din anonymitet tillhandahålls rapporteringskanalen av Whistleblowing Centre, en extern och oberoende aktör. Rapporteringen kan vara muntlig eller skriftlig och om du känner att du inte kan vara öppen med din information kan du också rapportera anonymt om dina farhågor. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Du behöver aldrig uppge din identitet om du inte önskar.

När kan jag använda whistleblowerfunktionen?

Whistleblowerfunktionen får endast användas för att anmäla missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Exempel på vad som är allmänintresse är missförhållanden inom områden som är av betydelse för samhället i stort.

Så här anmäler du

Alla inkomna anmälningar behandlas konfidentiellt av Swedavias Etiska råd, som består av bolagets chefsjurist Anna Bovaller, internrevisionschef Yvonne Palm och förhandlingschef Patrik Frank. Du kan alltid direkt ta kontakt genom att ringa eller mejla till Swedavias Etiska Råd och lämna din rapportering. Du har även möjlighet att få ett fysiskt möte med Swedavias Etiska Råd.

Mejladressen till Swedavias Etiska Råd direkt är: etiskaradet@swedavia.se 

Etiska Rådet når du även telefonledes via Swedavias växel: 010-109 00 00

För att använda Whistleblowing Centres kanal för anonym anmälan på webben gör du så här:

Klicka här för att skicka din anmälan

Ange Swedavias företagskod: swedavia

Du anmäler ett ärende genom att följa instruktionerna i formuläret. När du skickat din anmälan får du ett personligt id och lösenord på skärmen. Spara dem på ett säkert sätt.

Du kommer få en bekräftelse på att rapporten är mottagen inom sju dagar från mottagandet, om du inte avsagt dig att erhålla bekräftelse. Du kan efter bekräftelsen med hjälp av din personliga id och lösenord logga in på Whistleblowing Centres externa tjänst www.whistleb.com/followup och se eventuella följdfrågor/kommentarer från Swedavias Etiska råd.

Klicka här för att följa upp din anmälan.  

Du förblir anonym även i den fortsatta dialogen. Din anmälan sparas inte, utan tas bort efter att ärendet är avslutat.

Återkoppling

Du kommer att få en återkoppling från Etiska Rådet på din rapportering inom tre månader.

Hantering av personuppgifter

Etiska Rådet följer lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden och dataskyddsförordningen vid hantering av personuppgifter.

Andra vägar att lämna din anmälan

Brev:
Whistleblowing  Centre
Box 70396
107 24 Stockholm
Märk kuvertet med ”Swedavia”.

E-post:
report@whistleb.com. Ange "Swedavia" i ämnesraden.