Anmäl oegentligheter – whistleblowing

Swedavia strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I våra affärer värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Våra värderingar och affärsetiska riktlinjer ger handledning om hur vi gör affärer och skapar en långsiktig och hållbar vinst. Ser du missförhållanden som kan skada andra människor, miljön eller Swedavia, och om du känner att du inte kan vara öppen med din information, kan du anonymt anmäla din farhåga.

För att trygga din anonymitet tillhandahålls rapporteringskanalen av Whistleblowing Centre, en extern och oberoende aktör. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordsskyddad. Du behöver aldrig uppge din identitet om du inte önskar. 

När kan jag använda whistleblowerfunktionen? 

Whistleblowerfunktionen får endast användas för att anmäla brottsliga handlingar som man misstänker har begåtts, sanktionerats eller medvetet förbisetts av nyckelpersoner eller personer i ledande ställning på Swedavia.  

Anmälningar får endast avse personer i nyckelpositioner* eller ledande ställning.  I Swedavia innebär det ledamöter i Swedavias koncernstyrelse, vd, medlemmar i Swedavias koncernledning, medlemmar i ledningsgrupperna för Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport, Bromma Stockholm Airport samt Regionala flygplatser. Vidare avser det medlemmar i övriga koncernledamöters ledningsgrupper samt vd och ledningsgrupp för Swedavia Real Estate AB och vd:ar i Swedavias övriga dotterbolag.

*Med nyckelposition menas en anställd som har möjlighet att självständigt fatta avgörande beslut för företaget

Så här anmäler du

Alla inkomna anmälningar behandlas konfidentiellt av Swedavias Etiska råd, som består av bolagets chefsjurist, internrevisionschef och förhandlingschef.

När kan jag använda whistlerblowerfunktionen?

Anmälan får endast avse personer i nyckelpositioner eller ledande ställning. I Swedavia innebär det:

  • ledamöter i Swedavias koncernstyrelse
  • vd
  • medlemmar i koncernledning
  • medlemmar i ledningsgrupperna för Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport, Bromma Stockholm Airport samt Regionala flygplatser
  • medlemmar i övriga koncerledamöters ledningsgrupper
  • vd och ledningsgrupp för Swedavia Real Estate AB och vd:ar i Swedavias övriga dotterbolag

För att använda Whistleblowing Centres kanal för anonym anmälan på webben gör du så här:

Klicka här för att skicka din anmälan

Ange Swedavias företagskod: swedavia

Du anmäler ett ärende genom att följa instruktionerna i formuläret. När du skickat din anmälan får du ett personligt id och lösenord på skärmen. Spara dem på ett säkert sätt.

Inom två veckor kan du med hjälp av ditt personliga id och lösenord logga in på Whistleblowing Centres externa tjänst www.whistleb.com/followup och se eventuella följdfrågor/kommentarer från Swedavias Etiska råd.

Klicka här för att följa upp din anmälan.  

Du förblir anonym även i den fortsatta dialogen. Din anmälan sparas inte, utan tas bort efter att ärendet är avslutat.

Andra vägar att lämna din anmälan

Brev:
Whistleblowing  Centre
Box 70396
107 24 Stockholm
Märk kuvertet med ”Swedavia”.

E-post:
report@whistleb.com. Ange "Swedavia" i ämnesraden.