Gå till innehåll

Nya Cargo City på Stockholm Arlanda Airport

Kommande projekt: Stockholm Arlanda Airport är en viktig inkörsport till Skandinavien för flygfrakt världen över och ett viktigt nav för frakten inom Skandinavien. Flygplatsens nya, planerade cargo-område planeras omfatta cirka 150 000 kvadratmeter frakt- och logistikbyggnader.

Visionsbild nya Cargo City på Stockholm Arlanda Airport.

Via Sveriges största flygplats fraktas cirka 250 000 ton gods med flyg per år. DHL, FedEx, Korean Air Cargo, TNT, Turkish Airlines Cargo, UPS och JetPak är exempel på aktörer som redan finns här.

Nya Cargo City – 150 000 kvadratmeter        

Nya Cargo City omfattar cirka 150 000 kvadratmeter för frakt- och logistikbyggnader i de södra delarna av flygplatsen. Cargo City kommer att förläggas inom en så kallad Freight Zone, med högt ställda säkerhetskrav.

Kontakt

Vill du veta mer om nya Cargo City på Stockholm Arlanda Airport? Kontakta Göran Andersson, fastighetsutvecklingschef, Swedavia Real Estate: 010-109 13 82 eller goran.andersson@swedavia.se