Antal passagerare ökade under maj månad

2017-06-12, kl. 16:23

Utrikesresandet ökade också. 2 510 000 passagerare reste till eller från utrikesdestinationer i maj, vilket är en ökning med nio procent jämfört med samma månad föregående år. Inrikesresandet uppgick till 1 345 000 passagerare - en ökning med sex procent jämfört med maj 2016.

Till eller från Stockholm Arlanda Airport reste 2 431 000 passagerare i maj vilket är en ökning med tio procent jämfört med maj förra året. 1 908 000 passagerare reste utrikes till eller från Arlanda - en ökning med 11 procent. Även inrikestrafiken ökade med 8 procent, antalet inrikespassagerare var 523 000.

Göteborg Landvetter Airport ökade med sju procent i antal passagerare då 608 000 reste till eller från flygplatsen under årets femte månad. Även utrikesresandet ökade med sju procent då 462 000 reste utrikes till eller från Göteborg Landvetter Airport. Inrikesresandet ökade med fem procent.

Övriga passagerarökningar i maj noterades på Åre Östersund, Ronneby och Kiruna Airport som ökade totalresandet med åtta procent vardera.

Hittills i år har 16 342 000 passagerare rest till eller från Swedavias flygplatser vilket är en ökning med knappt sju procent jämfört med samma period förra året.


Trafikstatistiken för Swedavias tio flygplatser finns här.