Gå till innehåll

Beslut om förändrade finansiella mål för Swedavia

2017-10-09, kl. 16:52

På en extra bolagsstämma för Swedavia AB beslutades i dag att förändra finansiella mål för koncernen Swedavia AB.

Stämman beslutade att lönsamhetsmålet för avkastning på operativt kapital före skatt revideras till minst 6 procent (tidigare mål minst 7 procent).

Stämman beslutade vidare att målet för skuldsättningsgrad revideras till intervallet 0,7-1,5 gånger (tidigare intervall 1,0-1,5 gånger).

Utdelningspolicyn har inte varit föremål för revidering.