Gå till innehåll

Beslut om justerade flygplatsavgifter 2016

2016-01-12, kl. 09:44

Swedavia har beslutat att sänka avgifterna mot flygbolagen med 0,8 procent från och med den 1 april 2016. Sänkta avgifter bedöms bidra till att förstärka de långsiktiga förutsättningarna för trafikutveckling vid Swedavias flygplatser.

 

 

 

Avgiftssänkningen genomförs genom en rad justeringar av enskilda avgiftsnivåer vid flera av Swedavias flygplatser. Hela sänkningen genomförs dock på Göteborg Landvetter Airport, där resenärsökningen på 18 procent under 2015 har bidragit till sänkt genomsnittlig kostnadsnivå och ökad effektivisering.

Avgifterna vid Swedavias flygplatser är redan låga vid en jämförelse med andra flygplatser, och bedöms efter den beslutade sänkningen vara i genomsnitt omkring 20 procent lägre än vid konkurrerande och jämförbara flygplatser i Nordeuropa.