Gå till innehåll

Interimistiskt beslut för flygplatsavgifter 2017

2017-03-29, kl. 16:47

Swedavias prislista från 2016 gäller tillsvidare.

Swedavias prisbeslut för flygplatsavgifter 2017 (se nyhet från den 11 januari 2017) kan inte genomföras som planerat till 1 april på grund av att prisbeslutet överklagats. I avvaktan på beslut från Transportstyrelsen, som granskar ärendet, har införandet av prisbeslutet skjutits på framtiden. Tillsvidare gäller Swedavias prislista från 2016, med undantag för avgiften för slotkoordinering (se nedan).

Swedavias avsikt är fortsatt att genomföra avgiftssänkningen om 1 % enligt 2017 års prisbeslut, med de eventuella justeringar som följer av Transportstyrelsens beslut.

Beslut om avgifter för marktjänstinfrastruktur, terminaltjänst och assistenstjänst (PRM)

Avgifterna för marktjänstinfrastruktur, terminaltjänst och PRM omfattas inte av Transportstyrelsens prövning men Swedavia har beslutat att inte genomföra dessa justeringar som skulle ha inneburit en prisökning om ca 3 % med anledning av att hålla samman prisbeslutet 2017 som fattats på en övergripande nivå för samtliga avgifter och flygplatser.

Beslut om avgift för slotkoordinering

Swedavia har sedan 1 januari 2016 debiterat en avgift för slotallokeringen på Stockholm Arlanda Airport (Stockholm Arlanda) och Bromma Stockholm Airport (Bromma Stockholm).

Från och med 1 april 2017 omfattas samtliga flygrörelser på Bromma av avgiften (tidigare enbart det kommersiella flyget), samt även Göteborg Landvetter Airport (Göteborg Landvetter) som blir en slotallokerad flygplats. Avgiften faktureras av Swedavia och består av två lika delar; 1) Airport Coordination Swedens (ACS) andel täcker flygbolagens del av kostnaden för slotkoordineringen och 2) Swedavias andel av kostnaden för slootkoordineringen . ACS andel justeras enligt 2017 års prisbeslut, medan Swedavias andel ingår i Transportstyrelsen prövning och kan tillsvidare ej justeras.

Slotavgiften, per flygrörelse, från och med 1 april 2017

Stockholm Arlanda 14,90 SEK (7 SEK ACS + 7,90 SEK Swedavia)
Bromma Stockholm – Scheduled or chartered flights 14,90 SEK (7 SEK ACS + 7,90 SEK Swedavia)
Bromma Stockholm – GA, taxi, school, military, aerial work 7,0 SEK (7 SEK ACS)
Göteborg Landvetter  7,0 SEK (7 SEK ACS)

 

Vid frågor kontakta Swedavia Pricing på consultation@swedavia.se.

Prislista – Appendix 1 och 2