Gå till innehåll

Jonas Abrahamsson utsedd till VD för Swedavia AB

2016-07-15, kl. 15:06

Jonas Abrahamsson har utsetts till ny VD och koncernchef för Swedavia. Jonas Abrahamsson lämnar vid tillträdet sin koncernchefsbefattning inom E.ON i Sverige och Norden.

Swedavias styrelse har idag utsett Jonas Abrahamsson, sedan 2010 koncernchef för E.ON Sverige, till ny VD och koncernchef. Swedavia driver och utvecklar basutbudet av flygplatser i Sverige med uppdraget att göra Sverige mer tillgängligt, nationellt och internationFoto: E.Onellt.

Jonas Abrahamsson är utbildad civilekonom från Lunds Universitet, och har arbetat inom E.ON-koncernen i 25 år. Jonas Abrahamsson har en gedigen ledarbakgrund och erfarenhet av att driva stora infrastrukturella investeringar i både svensk och internationell miljö.

– Jonas bakgrund och tidigare erfarenhet innebär goda förutsättningar för att leda Swedavia i de investeringsbehov som nu möter bolaget, med den ökning som sker inom flygtrafiken. Han har i sitt tidigare arbete visat att han har en stor förmåga att utveckla företagets organisation och skapa effektivitet och engagemang i verksamheten. Jonas erfarenheter från energibranschen kommer också att vara viktiga i Swedavias strävan att nå målet på noll ton fossila utsläpp i vår egen verksamhet år 2020, säger Åke Svensson, styrelseordförande i Swedavia.

– Swedavia är ett företag som bidrar till att stärka vår internationella konkurrenskraft samt tillväxt och utveckling i hela Sverige. Det ska bli spännande att bli en del av detta. Swedavia ligger även långt framme i hållbarhetsfrågor och tillsammans med kundfokus och kommersiell utveckling finns goda förutsättningar att stärka flygplatsernas förmåga på en alltmer konkurrensutsatt internationell marknad, säger Jonas Abrahamsson.

Jonas Abrahamsson tillträder som VD och koncernchef för Swedavia senast i januari 2017. Fram till dess kvarstår Karl Wistrand som tillförordnad VD.