Gå till innehåll

Ny prislista för flygplatsavgifter 2016

2016-03-31, kl. 15:25

Nu finns en uppdaterad prislista med Swedavias flygplatsavgifter. Den gäller från 1 april 2016 och innehåller nya avgiftsnivåer för marktjänst, infrastruktur och assistansservice.

 

Swedavias prisbeslut för flygplatsavgifter 2016 (se nyhet från den 12 januari 2016) kan inte genomföras i sin helhet till 1 april på grund av en överklagan. I avvaktan på beslut från Transportstyrelsen, som granskar ärendet, har införandet av prisbeslutet skjutits på framtiden. Swedavias avgifter för marktjänst, infrastruktur och PRM (assistansservice) omfattas inte av Transportstyrelsens beslut och genomförs därför enligt plan.

Den uppdaterade prislistan omfattar justeringar av avgiftsnivåer på Stockholm Arlanda Airport, Bromma Stockholm Airport, Göteborg Landvetter Airport, och Malmö Airport. De nya avgiftsnivåerna återfinns i avsnitten 4 (PRM) och 5 (marktjänst och infrastruktur) i Appendix 1.

Swedavia har sedan 1 januari 2016 debiterat en avgift för slotallokering på Stockholm Arlanda Airport och Bromma Stockholm Airport. Avgiften tas ut å Airport Coordination Swedens vägnar och täcker flygbolagens del av kostnaden för slotkoordineringen. Mer information om avgiften finns i Avsnitt 7 i Appendix 1 eller avsnitt 5 i Appendix 2.

Swedavia inför också en stödfond för förnybart flygbränsle. Fonden omfattar fem miljoner kronor och de flygbolag som tankar med biobränsle under 2016 kan ansöka om stöd.

Vid frågor kontakta Swedavia Pricing på consultation@swedavia.se.

Här finns den nya prislistan.