Gå till innehåll

Praktikprogram hos Swedavia leder snabbare till jobb

2018-02-01, kl. 15:54

I dagsläget tar det fem till tio år för en nyanländ akademiker att få jobb i Sverige (enligt Svenskt Näringslivs rapport "Utbildningsfällan"). Praktikprogrammet Jobbsprånget, som drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, har på kort tid vuxit fram som en mycket snabbare väg för denna grupp att finna en plats på arbetsmarknaden. Swedavia deltar aktivt i programmet.

Foto av Anna-Märta Jander och Cristina Varela praktikanter på Swedavia

Sedan 2017 deltar Swedavia aktivt i praktikprogrammet Jobbsprånget, ett program drivet av Kungliga Ingenjörsakademien som skapats för att effektivisera processen för nyanlända att fortare komma in på arbetsmarknaden.

– Bristande språkkunskap och erfarenhet utgör en ständig nackdel för nyanlända även om personen i fråga har den rätta utbildningen. Att göra praktik är ett bra sätt att ta klivet in på arbetsmarknaden och den har varit en positiv upplevelse för mig, säger Cristina Varela, ingenjör i hållbar energi, en av fyra personer som har fått en anställning på Swedavia efter sin praktik på företaget.

En nyckel till programmets goda resultat är att det förenklar för arbetsgivare att ta emot nyanlända akademiker. Samtidigt matchar Jobbsprånget arbetsgivarnas behov med kompetensen och erfarenheten hos nyanlända ingenjörer, arkitekter, naturvetare och ekonomer. Redan nu deltar över 150 arbetsgivare på 45 orter i Sverige. Genom praktiken skapas nya kontakter, förutsättningar för validering av kompetens och möjligheter att fylla kompetensgap med resurser som idag står utanför arbetsmarknaden.

– Det är viktigt att bidra till integrationen. Det är roligt att se att Cristina har vuxit så mycket under den tid hon har varit hos oss. Hennes språkkunskaper har haft en fantastisk utveckling och hon har visat att hennes yrkesmässiga profil motsvarar våra behov väl, kommenterar Anna-Märta Jander, chef för Affärsutveckling Swedavia Energi och handledare för Cristina Varela.

Swedavia arbetar aktivt med hållbar utveckling med stort fokus på socialt ansvarstagande och mångfald samt att vara en inkluderande arbetsplats. Swedavia ska vara en attraktiv arbetsgivare präglad av stolthet, affärsmässighet och arbetsglädje med en välkomnande atmosfär. Ett aktivt mångfaldsarbete stärker Swedavias affärsmässiga möjligheter och bidrar till långsiktig kompetensförsörjning.

På bilden: Anna-Märta Jander, chef för affärsutveckling på Swedavia Energi och Cristina Varela ingenjör i hållbar energi på Swedavia.