Gå till innehåll

Stark tillväxt pekar mot rekord

2016-10-28, kl. 15:29

Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade under årets första nio månader 2016 med 4,8 procent. Störst tillväxt, 5,5 procent, skedde inom utrikesresandet. Nettoomsättningen ökade till 4 134 MSEK (4 099). Rörelseresultatet uppgick till 879 MSEK (1 679). Nettoomsättningen under årets första nio månader har påverkats positivt av passagerarutvecklingen, och resultatet påverkats av realisationsvinster med 146 MSEK (820).

Två resenärer med bagagevagn

Passagerartillväxten vid Swedavias flygplatser visade fortsatt stark ökning motsvarade 4,8 procent under perioden. Antalet utrikes passagerare uppgick till 19,7 miljoner och antalet inrikes passagerare 10,1 miljoner. En viktig del av tillväxten under perioden har tillkommit genom att flygbolagssatsningar inom interkontinentaltrafiken stimulerat resandet, såväl till och från Sverige som vidareresande inom landet.

– Utrikesresandet växer stabilt, samtidigt som inrikesresandet åter ökar. Trenden pekar mot all time high i antal passagerare för helåret 2016. Vi har nu igångsatt stora byggnadsinvesteringar för att möta den prognosticerade tillväxten, säger Karl Wistrand, VD och koncernchef för Swedavia.

Den positiva passagerarutvecklingen bidrog till att nettoomsättningen ökade till 4 134 MSEK (4 099). Periodens resultat uppgick till 669 MSEK (1 265). Periodens resultat påverkades av en realisationsvinst om 146 MSEK genom avyttring av Säve flygplats. Vidare har resultatutvecklingen jämfört med motsvarande period föregående år påverkats, dels av att fastighetsavyttringar, genomförda under föregående år, påverkat det operativa resultatet negativt och dels av en engångspost i form av en realisationsvinst på 820 MSEK från avyttring av fastighetsportfölj under 2015.

Swedavia har under perioden inlett bygget av den nya kontorsfastigheten SkyCity Office One samt den stora moderniseringen av driftsområdet på Stockholm Arlanda Airport. På både Göteborg Landvetter Airport och Bromma Stockholm Airport byggs nya moderna ankomsthallar. Detta för att rusta Swedavia för att kunna garantera ökad tillgängligheten till och från Sverige.

Delårsrapport Q3 2016 - pdf, 938 Kb