Gå till innehåll

Stort intresse för Arlandas arbetsmöjligheter

2023-02-01, kl. 11:35

Den 30 januari hölls en mycket välbesökt rekryteringsdag på Stockholm Arlanda Airport med över 30 av flygplatsens företag och omkring 4 000 besökare. Flygplatsen expanderar i takt med ökande flygtrafik och flygbolagens satsningar. Flera hundra personer ska rekryteras bara inför sommaren och totalt handlar det om tusentals jobb. Under rekryteringsdagen möjliggjordes många nya möten och rekryteringsöppningar. Sammanfattningsvis ser både deltagande företag och besökare mycket positivt på framtiden.

För att möta det stora rekryteringsbehov som följer med den ökande flygtrafiken och flygplatsens expansion, genomförs nu stora rekryteringsinsatser bland de företag som är verksamma på flygplatsen. Förutom Swedavias anställda som säkerställer och samordnar flygplatsens operativa drift och service är personal inom säkerhetskontroll, gränspolis, bagagehantering, logistik och marktjänster och flygbolagens tjänster nödvändiga för att flygplatsen ska fungera. Restaurangpersonal, butiker, service, lokalvård, tågförare, buss- och taxichaufförer är också helt väsentliga för att ge resenären en positiv upplevelse av flygplatsen.

En ny säkerhetskontroll öppnar

Avarn Security bemannar säkerhetskontrollerna på Arlanda och har sedan förra året haft en intensiv rekryteringsperiod med närmare 450 nyanställda. Nu accelererar säkerhetsföretaget ytterligare inför sommaren med ett par hundra lediga tjänster inför sommarsäsongen på Arlanda.

Vid sidan av arbetet med att få in nya personal pågår utbildning inför öppnandet av den nya säkerhetskontroll på Terminal 5 som tas i bruk i sommar och kommer att ersätta den nuvarande säkerhetskontrollen i Terminal 5F.

Andra företag som redan är verksamma på Arlanda men expanderar verksamheten är marktjänstbolag som Aviator Airport Services, Menzies Aviation och flygbolagens egna marktjänstbolag. Aviator växer ordentligt under våren och avser tillsätta omkring 200 tjänster på Arlanda.

Gränspolisen utökar också sin personalstyrka på Arlanda och i hela region Stockholm.

I dagsläget söker Gränspolisen i Stockholm 30 sommarvikarier och annonser ligger ute. Det finns också behov av att anställa ett 30–40-tal fasta tjänster framöver och den ordinarie arbetsstyrkan ska därmed öka väsentligt för att möta det ökade behovet av gränspoliser.

Flygbolagssatsningar

Flygbolagen både rampar upp efter pandemin och expanderar flygtrafiken med nya linjeetableringar och är därför i stort behov av ny personal, framför allt till Arlanda. SAS marktjänstverksamhet SGH söker över 100 nya medarbetare för att arbeta som lastare, inom frakten eller som trafikassistent i check-in och gate.

Bland deltagarna fanns också flygbolaget BRA och det estländska flygbolaget Nordic Aviation Group och Xfly som flyger mellan Bromma Stockholm Airport, alternativt Stockholm Arlanda Airport till olika destinationer inrikes och utrikes. Bägge flygbolag söker just nu efter fler piloter och kabinpersonal. BRA stärker sin besättningspersonal med 35 personer och Nordic Aviation Group och Xfly söker totalt minst 25 personer till Arlanda.

Relaterade länkar

Jobb hos Swedavia och våra partners på flygplatsen.