Gå till innehåll

Swedavia bjuder in till extrainsatt samråd för introducering av bagagesystemsavgift

2019-04-01, kl. 17:15

Swedavia bjuder in till samråd om kostnader relaterade till infrastrukturen för bagagesystem på Stockholm Arlanda, Göteborg Landvetter, Bromma Stockholm och Malmö.

Alla användare som opererar på en Swedaviaflygplats är välkomna att delta. Samrådet genomföras via mejlkorrespondens. Efter dialog med flygplatsanvändarna planerar Swedavia att fatta ett beslut som blir gällande från och med 1 augusti 2019.

Anmälan att delta i detta samråd kan göras till consultation@swedavia.se, senast 10 april.

Denna samrådsform är ny för Swedavia och den införs med förhoppningen om att i samarbete med alla flygplatsanvändare effektivt kunna göra mindre justeringar för att förbättra avgiftsmodellen. Det extrainsatta samrådet har följande tidsschema.

 1 april 2019

  Swedavia bjuder in till samråd och distribuerar
  konsultationsunderlag

 10 april 2019

  Sista dag att anmäla deltagande

 26 april 2019

  Deadline för feedback från flygplatsanvändarna

 10 maj 2019

  Swedavia lämnar eventuellt uppdaterat förslag

 17 maj 2019

  Deadline för feedback från flygplatsanvändarna

 31 maj 2019

  Swedavias avgiftsbeslut kommuniceras

 1 augusti 
 2019

  Avgiftsbeslutet implementeras i prislistan


I enlighet med flygplatsanvändarnas feedback har Swedavia beslutat att avbryta det extrainsatta samrådet om ett kostnadsneutralt införande av en bagagesystemsavgift för att istället hantera frågan i höstens samråd om flygplatsavgifter 2020.