Gå till innehåll

Swedavia lyfter säkerheten i Arlandas byggprojekt med Håll Nollan

2023-09-21, kl. 17:12

Swedavia anordnade en säkerhetsmanifestation på flera platser den 19 september i samarbete med organisationen Håll Nollan. Målet är tydligt – antalet arbetsplatsolyckor ska vara noll. Att genomföra Håll Nollans årliga säkerhetspush är ett sätt att vitalisera den visionen och medvetandegöra att arbetsmiljö- och säkerhetsfrågorna måste vara centrala på varje byggarbetsplats varje dag.

Den gränsöverskridande manifestationen anordnades på flera ställen på Stockholm Arlanda Airport och Bromma Stockholm Airport parallellt i de olika byggprojekt som pågår. Håll Nollans Vd Ulrika Dolietis deltog i en av dessa tillställningar, tillsammans med Johan Bill, direktör Stora Projekt, Swedavia AB. Evenemanget leddes av Peter Frimert och Lars-Erik Einerman, projektchefer för Swedavia respektive IN3PRENÖR i Swedavias stora byggprojekt Porten där den nya säkerhetskontrollen och den utbyggda nya Marknadsplatsen med shopping och restaurangtorg som snart öppnar på Arlanda.

Att samla olika roller och aktörer i ett projekt kring säkerhetstemat och Håll Nollan är värdefullt. Alla aktörer i ett projekt behöver ta ett gemensamt ansvar för säkerhetsfrågorna och samarbeta kring dessa.

Håll Nollans Vd Ulrika Dolietis berättade att valet att delta just i Arlandas och Swedavias säkerhetspush hade att göra med att hon fått höra från byggentreprenörer att Arlanda är en av de allra bästa arbetsplatserna att vara på. Ulrika Dolietis lyfte vikten av kommunikation och att våga fråga och även ifrågasätta, något som hon själv använt sig av med gott resultat under sina mer än 30 år i byggbranschen.