Gå till innehåll

Swedavia ny medlem i f3 för att stötta forskningsinitiativ inom hållbart bioflygbränsle för flyget

2022-12-15, kl. 09:24

Swedavia förstärker som ny medlem forskningsinitiativet f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel och flyget ökar därmed sin representation i klustret. Genom samverkan syftar f3 till att verka för en snabb omställning till hållbara drivmedel som ger transportsektorn förutsättningar att nå målen utan att negativt påverka andra klimat- och hållbarhetsmål. Sedan tidigare är Swedavia som flygplatshållare drivande inom flera områden i hela värdekedjan för att öka kunskapen och nyttjandet av bioflygbränsle – som kraftigt minskar utsläppen av fossil koldioxid.

- Det är ett naturligt steg för Swedavia att gå med i f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel som en del i vårt samlade omställningsarbete. Genom ökad användning av bioflygbränsle strävar Swedavia fortsatt efter att flyget har minsta möjliga miljöpåverkan, inte minst via vårt incitamentprogram som uppmuntrar flygbolag att tanka hållbart. Bioflygbränslet bidrar till ett minskat fossilt koldioxidutsläpp med upp till 80 procent och tankning med miljövänligare bioflygbränsle skapar därmed fortsatta förutsättningar för ett mer hållbart flygande, säger Lena Wennberg, chef hållbar utveckling på Swedavia

I syfte att driva på och stötta flygbolagen i omställningsarbetet har Swedavia sedan tidigare inrättat ett incitamentprogram för hållbart tankande. Genom att köpa biobränsle går det att minska sitt klimatavtryck och för att lyckas över tid behöver flera aktörer bidra till samhällets omställning.

Swedavia arbetar aktivt för att främja övergången till hållbart flygande och har som mål att fem procent av allt bränsle som tankas på svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2025. Under många år har vi verkat gentemot en omställning till ett hållbarare resande via våra flygplatser. Vi har ställt om och blev i vår egen flygplatsverksamhet helt fossilfria 2020. Inom regeringens initiativ Fossilfritt Sverige som vi arbetar utifrån finns även mål om att inrikesflyget ska vara helt fossilfritt 2030. För utrikestrafiken ska alla plan som lyfter från Swedavias flygplatser vara fossilfria senast 2045.


Läs mer om hur Swedavias arbetar med den fossilfria omställningen här: Omställningen pågår nu
Läs mer om f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel här: Om f3