Gå till innehåll

Swedavia stärker förvaltnings- och projektorganisation genom sammanslagning

2024-02-21, kl. 16:43

Swedavia genomför en organisationsförändring från och med 1 juli. Organisationsförändringen genomförs efter att Johan Bill, Direktör Projekt, väljer att gå i pension och därmed lämnar Swedavia och Swedavias koncernledning.

 Byggnadschef och ingenjör kvinna som arbetar på byggarbetsplats

Genom organisationsförändringen tar affärsenheten Anläggningar och System över ansvaret för samtliga av Swedavias projekt parallellt med uppdraget att förvalta och underhålla Swedavias tillgångar. Den nya organisationen kommer att ledas av Ali Sadeghi, Direktör Anläggningar och System.

- Det är ett naturligt steg att Projekt blir en del av Anläggningar och system. Med denna förändring har Anläggningar och system ansvar för alla Swedavias projekt, helhetsåtagandet för alla våra anläggningar och system parallellt med både den strategiska, taktiska och operativa dimensionen när det gäller att förvalta och underhålla våra tillgångar, säger Jonas Abrahamsson.

Johan Bill kommer att lämna Swedavia den 30 juni 2024. Rekryteringen av en ny avdelningschef för Projekt har inletts.