Gå till innehåll

Swedavia tankar biobränsle på fem flygplatser

2018-12-19, kl. 10:28

Från och med den 18 december och under några dagar framåt tankas bioflygbränsle på Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport, Bromma Stockholm Airport, Visby Airport och Luleå Airport. Swedavia är en av några få aktörer i världen som får bioflygbränsle levererat under 2018.

Swedavias leverans av förnybart flygbränsle, tillverkat av använd frityrolja, kommer att tankas på fem av bolagets flygplatser under december. Det gör Swedavias flygplatser till några av de få i världen där det tankas en andel biobränsle i de flygplan som trafikerar flygplatserna. Biobränsle för flyg är en bristvara, samtidigt som det är nödvändigt för att minska flygets klimatpåverkan. Biobränsle reducerar utsläppen av fossil koldioxid med upp till 80 procent.

– Flyget behöver vara en del av framtidens transporter och dessa måste vara hållbara. På kort sikt är biobränsle den lösning som kan göra mest nytta för klimatet och därför är satsningar på det helt nödvändiga. Med vår skog som råvara har vi dessutom goda möjligheter till en storskalig, inhemsk produktion av biobränsle. Här finns potential till en ny svensk, industriell paradgren, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia.

Swedavia har under många år arbetat med biobränslefrågan och köper sedan 2016 biobränsle motsvarande den mängd som förbrukas vid bolagets tjänsteflygresor. Det motsvarar cirka 450 ton bränsle årligen och är en åtgärd som inte bara kompenserar för resandets klimatpåverkan, utan faktiskt reducerar den.

– Det krävs också väl fungerande styrmedel för att möjliggöra en storskalig övergång till bioflygbränslen. Vi skulle därför, som ett alternativ till flygskatten, välkomna ett förslag om en reduktionsplikt, som kommer att minska flygets klimatpåverkan samtidigt som det skulle stimulera svensk, storskalig produktion, säger Jonas Abrahamsson.

Swedavia har ambitiösa mål för sitt klimatarbete. 2020 ska bolagets verksamhet på alla tio flygplatser vara fossilfri, vilket framförallt nås genom storskaliga satsningar på biobränslen till och elektrifiering av alla markfordon. Bolaget har också som mål att fem procent av allt bränsle som tankas på svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2025 – ett mål som ligger i linje med flygbranschens arbete för ett fossilfritt flyg. Branschens mål är att det svenska inrikesflyget ska vara fossilfritt 2030 och allt svenskt flyg ska vara det 2045.

– Genom att köpa biobränsle för våra egna tjänsteresor reducerar vi vår egen klimatpåverkan, men minst lika viktigt är det att vi kan visa vilka möjligheter som redan idag finns för att minska flygets klimatpåverkan, säger Lena Wennberg, miljöchef på Swedavia.

Swedavia köper bränslet av Fly Green Fund, som erbjuder företag och privatpersoner möjligheten att köpa bioflygbränsle för sina resor. Bränslet har producerats av World Energy och levererats av SkyNRG i samarbete med Shell.

Läs mer om vårt miljöarbete