Gå till innehåll

Swedavia tecknar samarbetsavtal för att främja vätgasflygutveckling

2024-01-31, kl. 13:29

Swedavia har tillsammans med Airbus, Avinor, SAS och Vattenfall undertecknat en avsiktsförklaring om att gemensamt arbeta för att utveckla infrastruktur för vätgasflyg på flygplatser i Sverige och Norge.

Swedavia tecknar samarbetsavtal för att främja vätgasflygutveckling

Målet för samarbetet är att genom en förstudie om vätgas ta fram ramverk och se över förutsättningarna för en möjlig utrullning av vätgasdrivet flyg i de båda länderna. Ramverket ska innefatta hela kedjan från produktion, transport, förvaring samt tankning av vätgas på kommersiella flygplatser. Redan idag pågår försök med vätgasdrivna flygplan och målet är en kommersialisering av större vätgasflygplan från år 2035.

Användningen av vätgas för framtidens flyg förväntas, tillsammans med biobränsle och batterielektriska plan, bidra till att avsevärt minska flygets totala koldioxidutsläpp och förstudien kring vätgasinfrastruktur för flyg är den första i sitt slag som omfattar två länder och över 50 flygplatser. Förstudien löper över ett år med möjlighet till förlängning och kommer bland annat undersöka hur snabbt utvecklingen av vätgasflyget kan ske, titta på scenarier för antal rörelser med vätgasdrivna flygplan och volymer för behov av vätgas som måste förvaras på flygplatserna.

Samarbetet tar sin utgångspunkt i samtliga fem aktörers expertis, kunskap och gemensamma strävan om mer fossilfritt flygande och ska leda till ett förbättrat ekosystem för vätgasflyg på svenska och norska flygplatser med fokus på förståelse för vad som krävs i form av drift, infrastruktur, underhåll samt tankningsbehov i en nordlig region med stora avstånd där flyget är en väsentlig del för att möjliggöra arbete, pendling, resande och en tillgänglig infrastruktur. Genom att involvera aktörer från hela värdekedjan och med kompetenser som täcker alla aspekter kan det skapas en helhetsbild av de behov som finns för att möjliggöra omställningen till vätgasflyg.

Att ställa om till vätgasdrivet flyg är komplext och ställer krav på flygplatserna att ta hänsyn till nya procedurer kopplat till tankning, säkerhet och brandskydd samt hantering av flytande vätgas. Även infrastrukturen behöver anpassas, med lagring av vätgas och framgent även eventuell produktion på flygplatserna eller i närheten av dem.

Som flygplatshållare arbetar Swedavia kontinuerligt med att anpassa våra flygplatser för det fossilfria flyget genom ny infrastruktur i form av bland annat laddstationer för elflyg. Vätgas är en avgörande del i flygets nödvändiga klimatomställning som ger noll koldioxidutsläpp om den produceras av förnybar el och där restprodukten också blir till vattenånga. Flyg drivet av vätgas har också potential att kunna ersätta fossilt flyg även på längre sträckor. Därför ingår vätgas naturligt i Swedavias strategi och projekt för hållbart flygande i syfte att uppnå klimatneutralitet.

Vätgasdrivna flygplan
Flytande vätgas kan tillverkas genom elektrolys av vatten, där elektrisk energi omvandlas till kemisk dito och lagras i energibäraren vätgas. Därtill kan flytande vätgas även tillverkas med förnyelsebara energikällor.

Vätgas har nästan tre gånger högre energiinnehåll per kg än Jet-A1 men är volymmässigt mindre energität per liter, vilket kommer förändra förutsättningarna för att lagra bränslet i flygplanet.

Läs mer om arbetet med omställningen till vätgas.