Gå till innehåll

Swedavias års- och hållbarhetsredovisning för 2016

2017-03-31, kl. 10:21

2016 var ett starkt år för Swedavia. Samtidigt är utmaningarna framåt många men inspirerande – inte minst att stärka kapaciteten på bolagets flygplatser och att möta det ökande flygresandet på ett hållbart sätt. Det framgår av Swedavias års- och hållbarhetsredovisning för 2016, som nu har publicerats.

Flygresandet i Europa fortsätter att öka. Det ställer höga krav på såväl flygplatsernas kapacitet som på ett gediget och progressivt hållbarhetsarbete, inte minst genom satsningar på biobränsle för flyg där Swedavia är en drivande aktör.

Kapacitet och hållbarhet centralt

Rekord i antalet resenärer på Swedavias flygplatser, kapacitetsförstärkande åtgärder och stora investeringsbeslut präglade året 2016 för Swedavia. Tillsammans med ett drivet och strategiskt hållbarhetsarbete kommer detta att vara centrala beståndsdelar i bolagets utvecklingsarbete också under de kommande åren.

En konkurrenskraftig utveckling av den svenska flygtillgängligheten innebär också en konkurrensfördel för svensk samhällsekonomi och utveckling. Om detta och mycket mer går att läsa i Swedavias års- och hållbarhetsredovisning för 2016.