Gå till innehåll

Swedavias flygplatsavgifter sänks med 0,5 % under 2018

2017-11-15, kl. 10:47

Swedavia har beslutat att sänka avgifterna mot flyg- och marktjänstbolag med 0,5 % under 2018. De nya avgifterna innehåller en engångsjustering utan vilken Swedavias avgiftsbeslut innebär en höjning med 2,2 %. Beslutet innebär att Swedavias flygplatsavgifter är fortsatt mycket konkurrenskraftiga och bedöms vara 20 % lägre än konkurrerande och jämförbara flygplatser i Europa 2018.

Vy över start- och landningsbanor med flygplan på Arlanda

Avgiftsbeslutet innehåller följande förändringar:

1. Återföring av ej genomförd avgiftssänkning 2017 (inklusive oanvända medel för biobränsle och trafikriskdelning 2016) samt trafikriskdelning 2017
2. Uppdaterad kapitalkostnad (WACC) i prismodellen
3. Harmonisering av passageraravgiften
4. Lägre passageraravgift på Stockholm Arlanda Airport Terminal 3
5. Justerad startavgift vid alla tio flygplatser
6. Justerade PRM- och marktjänstinfrastrukturavgifter
7. Återgång till kostnadstäckning för Terminal Navigation Charge (TNC) på Göteborg Landvetter Airport
8. Uppdaterat trafikriskdelningsprogram
9. Upprättande av ett riskdelningsprogram för investeringar
10. Införande av volymrabatt
11. Ny avgiftsnivå för slotkoordineringsavgiften (som finns vid Arlanda, Bromma och Landvetter)
12. Införlivande av Transportstyrelsens tillsynsavgift i kostnadsbasen för flygplatsavgifter

Avgifter som inte specifikt nämns kommer att vara oförändrade utifrån dagens nivåer. Passageraravgiften bibehåller totalt sett nuvarande avgiftsnivå men kommer från 1 januari 2018 att harmoniseras (samma avgift per flygplats för inrikes- och utrikespassagerare).

Swedavias prisbeslut är, utöver vad som gäller för harmoniseringen av passageraravgiften, tillämpligt från och med 15 januari 2018. Den retroaktiva justeringen som resulterar i avgiftsnivån -0,5 % är gällande fram till 14 januari 2019, varpå avgiftsnivån höjs med 2,2 % (jämfört med idag) om inget annat dessförinnan har beslutats. Den uppdaterade prislistan publiceras på swedavia.se senast 1 januari 2018.

För mer information, se följande beslutsdokument (engelska):
Swedavia Price Decision Airport Charges 2018

Vid frågor kontakta Swedavia Pricing:
consultation@swedavia.se