Gå till innehåll

Swedavias halvårsrapport för januari-juni 2023

2023-07-20, kl. 15:31

Swedavias andra kvartal präglas av en fortsatt återhämtning för flygresandet och omsättningen på drygt 1,5 miljarder kronor för perioden är den enskilt högsta under ett kvartal sedan pandemins inledning. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättras såväl på kvartalsbasis som för halvåret och rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 64 miljoner kronor för kvartalet. Flygplatsinvesteringarna fortsätter och under det andra kvartalet har den nya centrala säkerhetskontrollen på Stockholm Arlanda Airport driftsatts med framgång. Destinations- och linjeutbudet vid Swedavias flygplatser har stärkts.

Under det andra kvartalet hade Swedavias flygplatser närmare 9 miljoner resenärer, en ökning med närmare 14 procent jämfört med samma period föregående år. För sexmånadersperioden uppgick antalet resenärer till närmare 16 miljoner, en ökning med 32 procent jämfört med fjolåret. Den positiva resenärsutvecklingen är främst en följd av ett ökat utrikesresande inom Europa.

Swedavias nettoomsättning för det andra kvartalet uppgick till 1 539 miljoner kronor (1 303). Rörelseresultatet uppgick till 5 miljoner kronor (67), medan rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster såsom realisationsvinster och nedskrivningar uppgick till 64 miljoner kronor (71). Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades såväl på kvartalsbasis som för halvåret och uppgick till 164 miljoner kronor respektive 145 miljoner kronor.

I samband med årets sommartrafikprogram som inleddes i början av kvartalet har destinations- och linjeutbudet utvecklats ytterligare med nya flyglinjer från bland annat Arlanda till Amman, Tunis och New York samt från Landvetter till New York, Rom och Barcelona. Totalt sett erbjuder Swedavia närmare 300 destinationer under sommaren och på Arlanda är destinationsutbudet nu i stort sett tillbaka jämfört med före pandemin.

Sommarresandet innebär ett säsongsmässigt ökat resetryck på Swedavias flygplatser och Swedavias tio flygplatser runt om i landet välkomnas närmare 100 000 resenärer varje dag, varav huvuddelen på Arlanda.

Swedavia fortsatte under kvartalet att investera och att utveckla flygplatsernas resenärserbjudande. Investeringstakten ökade i kvartalet och uppgick till drygt 0,5 miljarder kronor och till närmare 1 miljard kronor för det första halvåret. På Arlanda driftsattes den nya centrala säkerhetskontrollen under juni månad. Göteborg Landvetter Airport har uppgraderats med nya butiksytor och utbudet av mat och dryck förnyats på Luleå Airport.

Läs den fullständiga delårsrapporten här.