Gå till innehåll

Swedavias passagerarstatistik för mars 2019

2019-04-11, kl. 09:04

Under mars månad reste nära 3 261 000 resenärer till eller från Swedavias tio flygplatser, vilket är en minskning med 6 procent jämfört med samma månad föregående år. Flera engångsfaktorer påverkade trafikutvecklingen, däribland kalendereffekter på grund av påsken samt väderstörningar.

Skycity

Antalet utrikesresenärer vid Swedavias flygplatser minskade med 6 procent till 2 118 000 under mars, samtidigt som antalet inrikesresenärer vid Swedavias flygplatser uppgick till 1 143 000, en minskning med 6 procent jämfört med samma månad föregående år.

Trafikutvecklingen påverkades av engångsfaktorer såsom kalendereffekten, då påsken i år infaller i april jämfört med mars i fjol. Detta påverkat utrikestrafiken negativt. Trafikstörningar i början av mars, bland annat till följd av väderläget, har också präglat trafikutveckling negativt.

Under mars reste fler än 1 622 000 utrikesresenärer till eller från Stockholm Arlanda Airport, en minskning med 6 procent jämfört med samma månad föregående år. Antalet inrikesresenärer minskade med 5 procent till nära 457 000 resenärer.


På Göteborg Landvetter Airport reste drygt 383 00 resenärer utrikes under mars, en minskning med 6 procent jämfört med samma månad föregående år. Antalet inrikesresenärer var fler än 107 000, en minskning med tretton procent jämfört med samma månad förra året.

Trafikutvecklingen under månaden visade på regionala skillnader på Swedavias flygplatser, både vad gäller inrikes- och utrikesresandet. På Kiruna Airport och Åre Östersund Airport ökade det totala resandet med 8 respektive 4 procent. På Bromma Stockholm Airport ökade antalet utrikesresenärer med 6 procent till nära 30 000, medan inrikesresandet minskade med 6 procent till nära 175 000 resenärer.

Swedavia bedriver sedan många år ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Samtliga av Swedavias tio flygplatser kommer 2020 att ha noll fossila koldioxidutsläpp från den egna verksamheten. Swedavia bedriver även ett aktivt arbete för att främja övergången till biobränsle och har i början av året tagit initiativ till en gemensam upphandling av bioflygbränsle, där flera aktörer bjuds in att delta.

Swedavia har som mål att fem procent av allt bränsle som tankas på alla svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2025. Sedan 2016 köper Swedavia biobränsle motsvarande bolagets tjänsteflygresor, cirka 450 ton bränsle årligen.

Trafikstatistiken för Swedavias flygplatser finns tillgänglig här.