Gå till innehåll

Swedavias prislista för flygplatsavgifter 2016 uppdaterad

2016-05-20, kl. 15:16

Det har tidigare meddelats att Swedavias prislista för flygplatsavgifter 2016 inte har kunnat införas i sin helhet på grund av en överklagan. Transportstyrelsen har nu lämnat besked kring överklagan som innebär att Swedavia kan införa de nya priserna.

 

Swedavia uppdaterar därför nu prislistan för flygplatsavgifter enligt följande:

1. En sänkning avgiften för internationella passagerare på Göteborg Landvetter Airport från 72 kr till 69 kr per passagerare (och från 43 kr till 41 kr per transferpassagerare)
2. En sänkning av TNC (Terminal Navigation Charge) på Göteborg Landvetter Airport från 775 kr till 600 kr
3. Införandet av en slotkoordineringsavgift på Stockholm Arlanda Airport och Bromma Stockholm Airport. Avgiften är 15,8 kr per start, varav hälften täcker flygbolagens kostnad för slotkoordineringen hos Airport Coordination Sweden (ACS) och den andra hälften täcker Swedavias kostnader. ACS:s del, 7,9 SEK, har fakturerats sedan 1 januari 2016.

Verkställandet av prisbeslutet gäller från 16 april i år med retroaktiv justering av den fakturering som utgått därefter enligt tidigare prisnivåer.

Beslutet omfattar också upprättandet av ett trafikriskdelningsprogram för 2016 där eventuella avvikelser från trafikprognosen påverkar 2017 års avgiftsnivå.

Som tidigare kommunicerats har förändringar i Swedavias avgifter för marktjänst, infrastruktur och assistansservice genomförts till 1 april.

Här finns den uppdaterade prislistan